Skip to main content
közigazgatási informatika

Kerületi jegyző telepatikus képességekkel – avagy az állampolgár és a közigazgatás nem értik egymást

Szerző: 2013. május 26.No Comments

„…A noreply vagy no-reply kezdetű e-mail címeket a levelezőrendszerek üzemeltetői arra használják, hogy felhasználói fiókok létrehozásáról, jelszó változtatásokról stb. kommunikáljanak a címzettekkel. Olyasmiről, amire nem várnak választ, és erre a címre általában azért sem érdemes válaszlevelet küldeni, mert nincs a végére bekötve ügyfélszolgálat (hivatalosan). Ezért különösen cinikusnak tartjuk az alábbi e-mailt…

Tisztelt E-mailező!

Felhívom szíves figyelmét arra, hogy az e-mailen küldött levelek, bejelentések a hatályos jogi szabályozás alapján nem minősülnek sem írásban, sem elektronikus úton előterjesztett kérelemnek. Az ilyen formában érkezett észrevételek, levelek jelzés értékűek, amelyeket tartalmuknak megfelelően kezelünk, indokolt esetben a szükséges hatósági intézkedést hivatalból megtesszük, ebből kifolyólag ezeket továbbítom a címzett részére vagy az illetékes szervezeti részleg vezetőjéhez.

A hatályos jogszabályok értelmében, amennyiben észrevétele, panasza, illetve kérése nem általános tájékoztatásra, információra irányul, hanem konkrét ügyre, úgy arra válasz ezúton nem adható, ez estben azt írásban vagy személyesen szóban kell előterjeszteni. Az ügyintésre vonatkozó információk (kérelemnyomtatvány, ahhoz csatolandó iratok, illeték, illetve díjtétel stb.) megtalálhatók az Újbuda honlapján az Ügyintézés*Ügyfajták oldalon.

Dr. Horti István
Jegyző

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
1113 Budapest, Bocskai út 39*41.

Az igen fura, hogy a XI. kerületben a Jarokelo.hu e-mailjei nem minősülnek elektronikus úton előterjesztett kérelemnek, mert az biztos, hogy mi nem nyomtattunk ki egyet sem. Szóval, ha nem nyomtattuk ki és postáztuk el őket, és nem is elektronikus úton jutottak el a jegyzőhöz, akkor már csak az marad, hogy a XI. kerület jegyzője egy telepata, aki különös képességei révén értesül a XI. önkormányzat illetékességébe tartozó problémákról. Mi egyébként küldtünk egy válaszlevelet a noreply@ujbuda.hu-ra, amit nem dobott vissza a gép, tehát valahol lehet, hogy olvasták. Aztán írtunk a hivatal@ujbuda.hu-ra is, mire a fentebbi válasz jött megint a noreply-ról.

Válaszlevelünkben egyébként jeleztük, hogy a Jarokelo.hu-n keresztül küldött bejelentések a 2004. évi XXIX. törvény 141. § (4) szerintünk közérdekű bejelentésnek minősülnek. (A 142. § (1) alapján a közérdekű bejelentést a beérkezéstől számított harminc napon belül kell elbírálni, és a (4) alapján a megtett intézkedésről vagy annak mellőzéséről – az indokok megjelölésével – az illetékes köteles a bejelentőt írásban vagy elektronikus úton haladéktalanul értesíteni.) Ez a törvény nem mondja meg, hogy mi számít elektronikus útnak, de irreális lenne, ha a közérdekű bejelentést nem lehetne megtenni e-mail formájában.

A közérdekű bejelentés a hatósági észlelés elősegítésének egyik leghatékonyabb módja, látszólag a jogalkotó nem kötötte semmilyen alaki formához. A 2004. évi XXIX. törvény azt hivatott biztosítani, hogy a bejelentőt megfelelően tájékoztassák bejelentésének „utóéletéről”. Éppen ezért fontos, hogy ha a hatóság a bejelentés alapján hivatalból intézkedik, akkor kapjanak visszajelzést a Jarokelo.hu felhasználói, így átlátják a hatóságok munkáját. A „jó állam”-ba vetett hit (mint hangsúlyos kormányzati cél) akkor érvényesül, ha bármely kormányzati szerv tevékenysége átlátható.

A Jarokelo.hu-t üzemeltető Média Centrum Közhasznú Egyesület a mai napon (e-mailben!) eljuttatott egy állásfoglalás-kérést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz az üggyel kapcsolatban. (Az elküldött levelet itt olvashatjátok.) Kíváncsian várjuk, hogy Péterfalvi Attila szerint elektronikusnak minősülnek-e az e-mailben elküldött bejelentések.”

Szerkesztői megjegyzés:
1. Az olvasói hozzászólásokból felsejlik, hogy a két fél félreértésben van, nem ugyanazon a nyelven beszélnek (persze átvitt értelemben).
2. Jarokelo.hu: „A Jarokelo.hu felületet biztosít arra, hogy az állampolgárok kerületük problémáit jelenthessék az illetékes hivatalnak. A bejelentéseket az oldalon keresztül küldjük el, a válaszokat és megoldásokat közzétesszük az oldalon.”

Forrás:
Telepata jegyző dolgozik a XI. kerületben; jarokelo.hu; 2013. május 22.