közigazgatás: magyar

Milliárdos nagyságrendben kezdeményezi a Kormány újabb állami ingatlanok ingyenes átadását

Szerző: 2013. május 26.No Comments

„A Kormány 2013. május 15-i ülésén elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely újabb állami ingatlanok térítésmentes tulajdonba adásáról rendelkezik helyi önkormányzatok és a Római Katolikus Egyház számára…
A törvényjavaslat elfogadása esetén 419 helyi önkormányzat jut térítésmentesen 1174 ingatlanhoz jogszabályban foglalt feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében. Az önkormányzatok számára átadni javasolt ingatlanok értéke meghaladja az 1,2 milliárd forintot.

A jelenleg az MNV Zrt. kezelésében lévő ingatlanok az állam számára fölöslegessé váltak, az érintett településeknek azonban komoly segítséget jelentenek, és sok esetben fejlesztések, beruházások alapjául szolgálhatnak. A Kormány folytatja tehát a felelős állami vagyongazdálkodás gyakorlatát.

A javaslat támogatja a Római Katolikus Egyház több igényét, és jelenleg állami tulajdonú, de alapvetően egyházi funkciót ellátó ingatlanok (templomok) ingyenes átruházásával járul hozzá az egyház hitéleti és közösségi szerepének erősítéséhez.

A tervezet kiegészül az állam által 2012-ben kiváltott, eredetileg PPP-konstrukcióban épült sportlétesítmények átadásával is. Az állami tulajdonba vett ingatlanok közül 15 sportlétesítmény ingyenes önkormányzati tulajdonba adására tesz javaslatot. A tornatermek és tanuszodák együttes értéke meghaladja a félmilliárd forintot…”

„Mintegy 1,2 milliárd forint értékben ad át térítésmentesen ingatlanokat az állam 417 önkormányzatnak.
Tállai András, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára az M1 Ma reggel című műsorában szerdán kifejtette: főleg beépítetlen belterületi földekről van szó, továbbá van köztük játszótér, lovarda, irodaház és lakóház is. Az ingatlanok között szerepel 15 olyan is, amelyet korábban az állam visszavett PPP-konstrukcióból és eddig térítésmentes használatot biztosított, most pedig tulajdonba adja.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. több mint 5000 ingatlant ajánlott ki az önkormányzatoknak, amelyek a listáról választhattak.

Az államtitkár tájékoztatása szerint a parlament előtt lévő törvényjavaslat kimondja, hogy az átvett ingatlanokat az önkormányzatoknak 15 évig a kötelező feladataik ellátásához kell hasznosítaniuk. December 31-ig köt velük szerződést az MNV, s minden év végén beszámolót kell készíteniük arról, hogyan hasznosították a tulajdonukba került ingatlant.

Tállai András úgy vélte: segítség az önkormányzatoknak, hogy a közigazgatási területükön található állami vagyon hozzájuk kerül, sokkal ésszerűbb, ha helyben hasznosítják.

A vonatkozó törvényjavaslat két ingatlant a katolikus egyháznak adna, azokat most is az egyház használja.”

Forrás:
Milliárdos nagyságrendben kezdeményezi a Kormány újabb állami ingatlanok ingyenes átadását; Nemzeti Fejlesztési Minisztérium; 2013. május 17.
Több száz önkormányzat kap térítésmentesen állami ingatlant; Belügyminisztérium; 2013. május 22.