művelődéstörvények, határozatok

Kormányhatározat az ózdi digitális művelődési központ támogatásáról

Szerző: 2013. június 17.No Comments

„A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a TIOP-1.2.1/B-12/1 azonosító számú, „Nemzeti Kulturális Térinformációs rendszer Szolgáltató és Tanácsadó Multifunkcionális Módszertani Központ” című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatot,
2. elfogadja az 1. pont szerinti projektjavaslat kiemelt projektként történő nevesítését az 1. mellékletben szereplő maximális elszámolható közkiadással,
3. hozzájárul, hogy az 1. pont szerinti kiemelt projekt támogatási szerződését a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága megkösse.

Támogatást igénylő neve
Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet

Akciótervi nevesítés elszámolható közkiadás összege (Ft)
1 599 991 000

Projekt rövid bemutatása
A fejlesztéssel létrejövő infrastruktúra az egykori Ózdi Vasgyár átalakított Erőmű épületében kerül elhelyezésre. Számos iroda-, oktatási-, közösségi helyiség kerül kialakításra, amely fejlesztés jóvoltából megkezdődhet a digitális tananyagfejlesztés, a digitális módszertani oktatás, valamint kialakításra kerül a digitális Kárpát-medence kiállítás.

Támogathatóság feltételei
a) A projekt megvalósításához szükséges telekösszevonásra irányuló eljárást eredményesen le kell zárni.
b) Az építészeti terveket az engedélyezési (szakhatósági) eljárások eredményes lezárásához szükséges szakági tervekkel (különösen tűzvédelem, gépészet, statika) ki kell egészíteni.
c) Szükséges a kiállítótér rajzi bemutatása, belsőépítészeti koncepciókkal, látványképekkel.
d) Javított időbeli ütemezést kell készíteni: a kivitelező kiválasztása a jóváhagyott kiviteli tervek és a támogató által elfogadott közbeszerzési kiírást követően történhet; a tendereztetést
az előkészületi idővel ki kell egészíteni, a műszaki ellenőrt be kell iktatni, a tervellenőrt és a felelős műszaki vezetőt el kell hagyni (GANTT diagram javítása).
e) Ki kell dolgozni az egyes eszközök mennyiségi indokolását (pl. plazma televíziók, táblagépek (tabletek), szoftverek mennyisége).
f) Az indikátorérték felülvizsgálata, pontosítása szükséges. „A kialakított szolgáltatásokat évente igénybevevők száma” sorban 6000 fő szerepel, amelyet nem támaszt alá indokolás. A fenntarthatósági számításokban és az üzleti tervben is ennél lényegesen nagyobb – és reálisabb – szám szerepel, közel 180 000 fő/év.”

Forrás:
A Kormány 1338/2013. (VI. 13.) Korm. határozata a TIOP-1.2.1/B-12/1 azonosító számú („Nemzeti Kulturális Térinformációs rendszer Szolgáltató és Tanácsadó Multifunkcionális Módszertani Központ” című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról; Magyar Közlöny; 2013.évi 96. szám, 2013. június 13.; 54784-54785. oldalak (pdf)