Skip to main content
közigazgatási informatikatörvények, határozatok

Változások az EKOP akciótervekben egy kormányhatározat nyomán

Szerző: 2013. július 25.No Comments

„A Kormány
1. megállapítja az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (a továbbiakban: EKOP) 2011–2013. évekre szóló akciótervét az 1. melléklet szerint,

2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az 1. pont szerint megállapított akcióterv új, illetve megemelt keretösszeggel rendelkező konstrukciók esetében, ha a végleges szakmai tartalom nem kerül megküldésre a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség részére e határozat közzétételétől számított 30 napon belül, vagy ezen projektek keretében a hardverbeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott ajánlattevővel a szerződés 2013. október 15-ig nem kerül megkötésre, úgy nyújtson be előterjesztést a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság részére a konstrukció törlésről,

3. jóváhagyja a 2. mellékletben meghatározott egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projekteket,

4. elfogadja a 2. mellékletben meghatározott projekteknek az EKOP kiemelt projektjeiként történő nevesítését és hozzájárul ahhoz, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága a támogatási szerződést azokra megkösse,

5. jóváhagyja az EKOP 2009–2010. évekre szóló akciótervének módosítását a 3. melléklet szerinti konstrukció tekintetében,

6. visszavonja az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011–2013. közötti időszakra szóló akciótervének megállapításáról, egyes kiemelt projektjei akciótervi nevesítéséről és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program tartaléklistájának jóváhagyásáról szóló 1122/2013. (III. 11.) Korm. határozatot.”

Forrás:
A Kormány 1472/2013. (VII. 24.) Korm. határozata az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének módosításáról, az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2009–2010. évekre szóló akciótervében szereplő egy konstrukció címének és szakmai tartalmának módosításáról, valamint kiemelt projektek nevesítésének módosításáról, az Elektronikus Közigazgatás Operatív Programmal összefüggő tartalék támogatási konstrukciókról; Magyar Közlöny; 2013. évi 126. szám, 2013. július 24.; 64851-64865. oldalak (pdf)