közigazgatás: magyarszakirodalom

A területi tőke kistérségi jellegzetességei

Szerző: 2013. augusztus 15.No Comments

„…A területi tőke fogalma közel egy évtizede jelent meg a modern regionális tudomány terminológiai rendszerében. Jelentése napjainkra kezd kikristályosodni, egyértelművé válni, ám fogalmi komponensei még képlékenyek, gyakran változnak, definíciós megközelítései között gyakran mutatkoznak tartalmi átfedések, illetve eltérések. A területitőke-paradigma bevezetésére és kiterjesztésére azért van szükség, mert számos empirikus és elméleti munka alátámasztja, hogy adott térség értékének megállapításánál nem csak a materiális tőkét, hanem a láthatatlan tőkét is figyelembe kell venni (ENYEDI, 1990). A fizikai (termelt tőke, pénztőke, reáltőke, stb.) és az immateriális (területi miliő, mentalitás, lokális bizalom, kapcsolati háló, kultúra, bottom-up típusú klaszterek közötti integráció, attitűd, tradíciók, habitus, helyi identitás, stb.) tőkekomponenseket egy új kategóriával, a területi tőke fogalmával lehet mérhetővé tenni, elemezni.

A disszertáció keretein belül célom az, hogy a területitőke-koncepció teoretikus hátteréről szóló irányzatokat, felfogásokat összegyűjtsem, majd ezeket szintetizálva, logikus keretek között prezentáljam. Ezután a gyakorlatban is alkalmazom, tesztelem az elméletet: a magyarországi kistérségek területi tőkéjét vizsgálom 2004 és 2010 között. Longitudinális kutatásomban arra keresem a választ, hogy ebben a periódusban:

  • a területi tőke és annak hét eleme (kapcsolati tőke, kulturális tőke, gazdasági tőke, intézményi tőke, infrastrukturális tőke, társadalmi tőke, humán tőke) hogyan oszlott meg kistérségenként,
  • a területi tőke mértéke és növekedésének üteme idővel miként változott (vagyis a kistérségi szintű egyenlőtlenségek alakulását is feltérképezem),
  • az alacsony területitőke-ellátottsággal rendelkező kistérségek átlagos évi növekedési tendenciája gyorsabb volt-e, mint a magasabb területi tőkével rendelkező kistérségeké (volt-e konvergencia, felzárkózás), illetve
  • az egyes tőketípusok milyen erősen határozták meg a területi tőke változását országos és kistérségi szinten…”

Forrás:
A területi tőke kistérségi jellegzetességei; Jóna György; Szent István Egyetem, Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola; 2013. szeptember 10. (pdf)