közigazgatás: magyar

Megújul a közigazgatás humánerőforrás-gazdálkodása

Szerző: 2013. szeptember 8.No Comments

„TÉR roadshow-t szervezett a Humánerőforrás- gazdálkodás a központi közigazgatásban című, kiemelt projekt keretében, a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal. A tájékoztató konferencia témája a közszolgálati teljesítmény-értékelés gyakorlati megvalósítása volt. Három megyéből érkeztek a résztvevők a Székesfehérváron rendezett eseményre.

Az ÁROP 2.2.5. projekt célja a hatékony, EU- konform közigazgatási tevékenység elősegítése, olyan HR-rendszer kialakítása és működtetése, amely hozzájárul a szervezeti struktúraváltás felgyorsításához, és elősegíti egy ösztönző jellegű, ügyfélorientált szolgáltatás, azaz szolgáltató állam megvalósítását. A TÉR – vagyis teljesítmény-értékelési rendszer – roadshow rendezvényein tájékoztatást nyújtanak az előadók a jogszabályban meghatározott feladatokról és a teljesítmény-értékelés gyakorlati lebonyolításáról.

Fejér, Veszprém és Komárom-Esztergom megye kormányhivatalainak, területi államigazgatási szerveinek vezetői, kormánytisztviselői, az önkormányzati hivatalok vezetői és köztisztviselői vettek részt a szeptember 5-én, Székesfehérváron, a megyei művelődési központban rendezett eseményen.

Dr. Galambos Dénes Fejér megyei kormánymegbízott megnyitójában emlékeztetett arra: a Kormány a Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Programban fogalmazta meg a legfontosabb teendőket. Ezek négy fontos területre terjedtek ki: a szervezet, a feladat, az eljárás és a személyzet megújítására. A stratégiai cél a hatékony nemzeti közigazgatás megteremtése, végső soron a „Jó Állam” megteremtése.
A „Jó Állam”, a hatékony közigazgatás és a közszolgálat nem képzelhető el képzett, elhivatott, hazájáért tenni képes és tenni akaró kormánytisztviselők, köztisztviselők nélkül. A Magyary Program kiemelt célja a kiszámítható, vonzó életpálya biztosítása, a személyzeti igazgatás fejlesztése – hangsúlyozta dr. Galambos Dénes, majd elmondta: amikor az Országgyűlés megalkotta a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényt, megalapozta a teljesítményértékelés és a minősítés alapjait, valamint a három hivatásrend: a közigazgatási, a rendvédelmi és a honvédelmi életpályák közti átjárhatóságot. Ezt követően 2013. július 1-jén lépett hatályba a közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló kormányrendelet, mely új alapokra helyezte a közigazgatás személyi állományának teljesítményértékelési rendszerét, majd elkészültek az ágazati miniszteri rendeletek.

A teljesítményértékelés egyszerűbb, gyorsabb lebonyolíthatósága érdekében a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) és a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) szakmai, módszertani támogatásával egy számítógépes program készült el. Ennek segítségével döntően befejeződött a jogszabályi bevezetést követő munka első fázisa, a teljesítmény-követelmények meghatározása.

Az új teljesítményértékelési rendszer kötelező és rendszeresen visszatérő vezetői feladatként határozza meg a közszolgálatban dolgozók munkájának értékelését. Tudjuk, milyen fontos, hogy mindenki visszacsatolást kapjon a munkájáról – mutatott rá a Fejér megyei kormánymegbízott, majd így folytatta: a visszacsatolás egyrészt a szervezet igényeit tükrözi, másrészt a közszolgálati tisztviselő is információt és megerősítést kap arról, hogy milyen mértékben és eredménnyel járul hozzá a szervezet céljainak eléréséhez.

A teljesítményértékelés az alapja az egyéni fejlesztési célok meghatározásának, a munkatársak fejlődése megismerésének, az ösztönzésnek, a munkaköri leírások átalakításának, az utánpótlásnak, a hozzá kapcsolódó jogkövetkezmények alkalmazásának.

A megalapozott követelmény-támasztást követően az értékelő vezetők feladata, hogy folyamatosan figyelemmel kísérjék az értékeltek, a kormánytisztviselők, a köztisztviselők tevékenységét, és szükség szerint módosítsák a követelményeket, segítséget nyújtsanak azok teljesítéséhez – mondotta dr. Galambos Dénes.

A kormánymegbízotti megnyitót követően a TÉR roadshow három megyéből érkezett résztvevőinek a közszolgálati egyéni teljesítményértékelés jogszabályi környezetéről Lóczy Péter, szakmai főtanácsadó (KIM), „Az értékelés, mint vezetői tevékenység” címmel pedig Arany Mónika, főosztályvezető (KIH) tartott előadást. A teljesítmény-értékelés elméleti hátterét, valamint a teljesítmény-értékelési folyamatot támogató szoftvert, annak értékelő felületét a KIH két szakembere: Palich Gabriella módszertani támogató, továbbá Batár-Cserna Zsolt modulfelelős mutatta be Fehérváron, a megyei művelődési központ zsúfolásig telt nagytermében.”

Forrás:
Megújul a közigazgatás humánerőforrás-gazdálkodása; Székesfehérvár; 2013. szeptember 6.