közigazgatás: magyar

Összefogás az önkormányzati érdekérvényesítés erősítéséért

Szerző: 2013. október 6.No Comments

„„Az állam szerepének megváltozása és az önkormányzati rendszer átszervezése jelentősen érinti a helyi közszolgáltatások működésének biztonságát. Ez kiemelten fontossá teszi, hogy az önkormányzati érdekeket megjelenítő országos szövetségek együttműködése megerősödjön, és erőik egyesítése szervezetileg is megtörténjen” – áll abban a közös nyilatkozatban, amelyet a MÖSZ, a TÖOSZ, a KÖSZ és a Magyar Faluszövetség elnöke írt alá a Helyi Önkormányzatok Napja alkalmából rendezett emlékkonferencián, Gödöllőn.

A Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ), a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ), a Magyar Faluszövetség, valamint a Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége (KÖSZ) a Helyi Önkormányzatok Napja megünnepléséről szóló 2000-ben hozott az országgyűlési határozat szellemében, a Helyi Önkormányzatok Napja alkalmából közös, ünnepi konferenciát rendezett 2013. október 1-jén, a gödöllői királyi kastélyban.

Az egybegyűlteket előbb a MÖSZ elnöke, majd a Pest megyei kormánymegbízott és a Konrad Adenauer Stiftung Magyarországi Képviselet vezetője köszöntötte. Gémesi György az első önkormányzati választás emlékezetes pillanatait elevenítette fel, Tarnai Richárd a kormány által végrehajtott önkormányzati és közigazgatási átalakítások szükségszerűségéről beszélt, türelmet kérve a polgármesterektől az új rendszer bejáratódásáig, míg Frank Spengler a helyi, települési szintű politika jelentőségét hangsúlyozta.

Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a képviselői és a polgármesteri tisztség összeférhetetlensége miatt 2014 őszétől nem lesznek önkormányzati politikusok a törvényhozásban, ezért új alapokra kell helyezni a települések érdekérvényesítésének kérdését, együtt kell küzdeni a túlélésért, az önkormányzatiság vívmányainak megtartásáért. TÖOSZ elnöke emlékeztetett arra, hogy az elmúlt éveken többször történtek már kísérletek az önkormányzati szövetségek közötti kapcsolatok megerősítésére, de ezek mindez idáig nem jártak sikerrel, pedig a kormánnyal szemben csak úgy lehet hatékony párbeszédet folytatni, ha az önkormányzati oldal egységes.

Szabó Gellért, a Magyar Faluszövetség elnöke a jelen helyzetet a rendszerváltozás idejéhez hasonlította, mondván, most kell megragadni az alkalmat arra, hogy a egybekovácsoljuk a nemzet akaratát az országot vezető erőkével. Azt a küzdelem ugyanis, amit a kormányzat hazánk függetlenségéért folytat, elismerésre méltó, ám a hétköznapok szintjén bőven vannak még kívánni valók. Példaként említette, hogy a közoktatás államosítása, a rezsicsökkentés, illetve a hulladékgazdálkodási reform során nem veszik figyelembe a helyi sajátosságokat. Szabó Gellért szeretné, ha a most aláírt szándéknyilatkozatot a négy szövetség tagtelepüléseinek segítségével sikerülne még a jövő év első felében tartalommal megtölteni, s együttes erővel kijavítani a hibákat.

„Az utóbbi években a kormányok és az önkormányzatok külön ünneplik ezt a napot’ – állapította meg Wekler Ferenc. A KÖSZ elnöke szerint ennek oka, hogy a helyi érdekek általában nem esnek egybe az államéval, és az elmúlt 23 év érdekérvényesítésének kudarca, hogy ezt a szembenállást máig sem sikerült feloldani. Elmondta: egykori tanácselnökként jól emlékszik a korábbi járási rendszerre, amire a mostani is egyre inkább kezd hasonlítani. Hibának nevezte, hogy a járási hivatalok felállításával több forrást vittek el a településektől, mint feladatot, s hogy a közoktatási intézmények állami kézbe vétele nem a költséghatékonyságot szolgálja. Wekler Ferenc elismeri, hogy a rendszerváltás óta felgyülemlett problémákat orvosolni kell, azonban ezeket nem a kistelepülések okozták, mégis mintha őket büntetnék érte.

Gémesi György elsősorban a feladat- és forráselosztás tökéletlenségében látja a bajok gyökerét. Véleménye szerint vannak feladatok, amelyek csak helyben oldhatók meg hatékonyan. Ilyen például az alapfokú oktatás, amelynek államosítása rengeteg konfliktust eredményez országszerte. A járási hivatalok kialakításánál a hatástanulmányokat és a kellő átállási időt hiányolta, s véleménye szerint csak a jól képzett, elkötelezett köztisztviselőknek köszönhető, hogy nem történtek nagyobb zavarok. A MÖSZ elnöke átgondolatlan lépésnek tartja a kistelepülési hivatalok átszervezését, megszüntetését is, mert ez az intézkedés sokkal több kárt okozott, mint amennyi megtakarítást eredményezett. „A feladatfinanszírozás bevezetésével alapvetően egyet lehet érteni, de csak puffer rendszerrel és a helyi adottságok figyelembe vételével, mert jelenleg is 50-100 milliárd forint hiányzik az önkormányzatok költségvetéséből’ – zárta szavait Gémesi György.

Az ünnepi beszédek elhangzása után a négy elnök aláírta a szövetségek együttműködésének erősítését célzó közös szándéknyilatkozatot, majd a kiemelkedő teljesítményt nyújtó polgármesterek kitüntetésével zárult a rendezvény. A TÖOSZ Köllner Ferenc-emlékdíjában Papp Tibor, Dévaványa nyugalmazott polgármestere, illetve Sabján Katalin, a szövetség nemzetközi titkára részesült. A MÖSZ Polgármesteri Ezüstlánc-díját Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere vehette át, míg Polgármesteri Arany Pecsétgyűrű-díjakkal Kazinczi Istvánt, Tiszatenyő polgármesterét és Mondok Józsefet, Izsák első emberét tüntette ki a szövetség.

Közös nyilatkozat az országos önkormányzati szövetségek együttműködéséről
Az állam szerepének megváltozása és az önkormányzati rendszer átszervezése jelentősen érinti a helyi közszolgáltatások működésének biztonságát. Ez kiemelten fontossá teszi, hogy az önkormányzati érdekeket megjelenítő országos szövetségek együttműködése megerősödjön, és erőik egyesítése a szövetségek típusától és tagságuk összetételétől függetlenül szervezetileg is megtörténjen. Csak a közös önkormányzati alapértékek mentén lehet hatékony az önkormányzati érdekképviselet, amely biztosítani tudja a magyar önkormányzati hagyományok és az európai alapelvek védelmét, az elért eredmények gyarapítását.

Mindezek felismerése alapján Szabó Gellért, a Magyar Faluszövetség (MFSZ), Dr. Wekler Ferenc, a Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége (KÖSZ), Dr. Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MOSZ) és Schmidt Jenő, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) elnöke a Helyi Önkormányzatok Napja tiszteletére rendezett konferencián kinyilvánítják azt a szándékukat, hogy megkezdik szorosabb együttműködésük szervezeti kereteinek kidolgozását.

Az MFSZ, a KÖSZ, a MOSZ és a TÖOSZ kéri tagönkormányzataik vezetőit, hogy javaslataikkal, véleményükkel segítsék az együttműködési folyamatot, az önkormányzati érdekek képviseletének, érvényesítésének erősítése céljából.

Az együttműködő felek abban bíznak, hogy együttműködésük szervezeti kereteinek formájáról és módjáról 2014. első félévében vezető testületeik dönthetnek Céljuk, hogy a 2014. évi általános önkormányzati választásokat követően településeik közösségének érdekvédelmét együttes erővel biztosítsák.”

Forrás:
Összefogás az önkormányzati érdekérvényesítés erősítéséért; OrientPress/Magyar Polgármester Online/ MÖSZ; 2013. október 2.