Skip to main content
távközlés

Köznet: hálózatfejlesztés uniós forrásból

Szerző: 2013. november 22.No Comments

„A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ Zrt.) sikeresen lezárta „Az Informatikai Közháló programban a kormányzati feladatokat ellátó szervek és közintézmények részére biztosított internet hozzáférések kiszolgáló informatikai végberendezéseinek korszerűsítése” (EKOP-2.2.5) elnevezésű – rövid nevén Köznet Eszközkorszerűsítés – projektet.

A projekt fő célja az volt, hogy a Közháló rendszerben a NISZ Zrt. által működtetett – emelt szintű internet-szolgáltatással ellátott – intézmények telephelyein található, összesen 1033 végpont hálózati berendezéseinek korszerűsítésével növelje az internet sávszélességet és csökkentse a meghibásodások miatt kieső forgalmi időszakokat.

A 2012. december 14-én indult, nettó 240 millió forint költségvetésű; 100%-ban uniós forrásból finanszírozott, a NISZ Zrt. által megvalósított Köznet projektben létrejött fejlesztésnek köszönhetően az intézményekben javult a hozzáférés a közháló szolgáltatásokhoz és könnyebbé vált a saját weboldalak üzemeltetése, ami összességében hatékonyabb munkát tesz lehetővé. A korszerűsítés révén az intézmények és az állampolgárok a közigazgatási szolgáltatásokhoz is könnyebben férhetnek hozzá, amivel közvetve a közigazgatási szolgáltatások hatékonysága is javult.

Közháló, Köznet, Sulinet
A Közháló program internet hozzáférést biztosítja azon intézmények számára, amelyeket nem vontak be az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózatba (EKG). Ilyenek a kormányzati informatikába nem tartozó helyi közigazgatási szervek, közintézmények (könyvtárak, közművelődési intézmények), iskolák, civil szervezetek és a közfeladatokat ellátó egyéb szervezetek (egyházi intézmények, idősotthonok).

A Közháló program egyik alhálózata, a NIIFI (Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet) által üzemeltetett Sulinet, melynek keretében a rendszerbe kapcsolt iskolák teljes körű, nagysebességű internet hozzáféréshez és emelt szintű szolgáltatásokhoz jutnak.

A Közháló másik része a Köznet alhálózat. Ez olyan nyilvános közösségi hozzáférési pontok hálózata, amely elsősorban a hátrányos helyzetű kistelepüléseken teszi elérhetővé az internet-elérést. Ennek köszönhetően körülbelül 400 olyan településen vált elérhetővé a szélessávú internetkapcsolat, ahol ez piaci alapon nem, vagy csak később valósulhatott volna meg. A Köznet a NISZ Zrt. üzemeltetésében az eMagyarország programmal szoros együttműködésben – de attól elkülönülten – valósult meg.

A Köznet projekt végpontjainak kialakítása több intézmény-típust (teleházak, könyvtárak, művelődési házak, stb.) és fejlesztési programot (eMagyarország pontok, IT-tanácsadók, stb.) is magába foglal. Ezek az intézmény- és szolgáltatás-fejlesztési programok a Közhálótól függetlenül valósultak meg, azonban a végpontok internet-hozzáférését számos esetben a Közhálón keresztül kellett megoldani. A hálózat ugyanakkor a magyarországi települések közösségi intézményeinek túlnyomó részét lefedi.

A lecserélt eszközök maximális áteresztő képessége 8 Mbps volt és magas meghibásodási ráta jellemezte őket. Ezzel szemben a 43 Mbps áteresztő képességű, új routerek gyártói támogatással és alacsony meghibásodással állnak a felhasználok rendelkezésére.

A projekt legfontosabb célkitűzése az volt, hogy az infrastrukturális fejlesztésekkel a kor igényeinek megfelelő szintre emelje az eszközpark és az internet-szolgáltatás színvonalát. A projekttel szemben elvárt eredmények a következők:

  • a végponti eszközök modernizációja biztosítson lehetőséget az államigazgatás internet szolgáltatásának javítására,
  • járuljon hozzá a kor igényeinek megfelelő közigazgatási szolgáltatások igénybevételéhez,
  • teremtsen lehetőséget egyéb, későbbiekben kialakítható szolgáltatások használatára.

A Köznet Eszközkorszerűsítés projekt során elért legjelentősebb pozitívumok a következőek:

  • 400 olyan településen vált elérhetővé a szélessávú internetkapcsolat, ahol ez piaci alapon nem, vagy csak később valósulhatott volna meg,
  • a működési modell alapján – amit kormányhatározat is alátámasztott – az irányelv az volt, hogy a végpontoknak a működési költségeket maguknak kell kigazdálkodniuk,
  • 1700 felett van az 1000 lakos alatti települések száma, itt megközelítőleg 1,5 millió lakos él, számukra szinte egyetlen szolgáltatási végpontként jelennek meg a Köznet intézményei,
  • 400 önkormányzatnak a Közháló (Köznet) program biztosít hozzáférést a világhálóhoz,
  • az eszközcseréknek köszönhetően a végponton lehetőség nyílik a Wifi szolgáltatás beindítására. A Köznet OSS (Operating Support System) felület továbbfejlesztésével a helyi rendszergazdák tudják a Wifi-s kapcsolatot menedzselni.”

Forrás:
Köznet: hálózatfejlesztés uniós forrásból; Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság (NISZ Zrt.); 2013. november 19.
EKOP 2.2.5 – Az Informatikai Közháló programban a kormányzati feladatokat ellátó szervek és közintézmények részére biztosított internet hozzáférések kiszolgáló informatikai végberendezéseinek korszerűsítése; Nemzeti Fejlesztési Ügynökség