Skip to main content
információ röviden

Nemzetközi Szemle, 2013. november 25.

Szerző: 2013. november 25.No Comments

Németország: Utak a digitális jövőbe
A német szövetségi kormányzatának informatikai kérdésekben illetékes testülete, az IT-Planungsrat, támaszkodva néhány tagállam kormányzatának informatikai vezetőjére, tanulmányt állított össze az ország előtt álló feladatokkal kapcsolatban, 598 szakértő véleményét felmérve (onlájn kérdőívet kellett kitölteniük). Természetesen más anyagokra is támaszkodtak. Az eredmény egy lehetséges német digitális stratégia kialakításához járul hozzá.
Tartalomjegyzék
1. Bevezetés: digitális irányzatok a politikában és a közigazgatásban, az IT Planungsrat lehetséges szerepe, a kutatás leírása.
2. Alapvető digitális témák: digitális infrastruktúra, digitális szuverenitás, digitális biztonság és a magánadatok védelme.
3. Az állampolgárok digitális életvilága: digitális közigazgatás (e-kormányzat), digitálisan dolgozni, digitális közlekedés és mobilitás, digitális energia és környezetvédelem, digitális egészségügy.
Forrás:
Zukunftspfade Digitales Deutschland 2020; Bundesministerium des Innern; 2013. november 4.
Studie zur Zukunft der Digitalisierung in Deutschland veröffentlicht; IT Planungsrat; 2013. november 4.
IT-Planungsrat setzt Politik mit Studie unter Druck; eGovernment Computing; 2013. november 13.

Tanulmány az összekapcsolt, kormányzati nyílt adatok megvalósításának kérdéseiről
Forrás:
Study on Business Models for Linked Open Government Data – BM4LOGD; Európai Bizottság; 2013. november 12.
Lásd még: Linked data; Wikipédia

(Ön)kritika és nyílt adatok
Két fontos cikk jelent meg az utóbbi időben, amelyek megpróbálnak árnyaltabb képet kialakítani. Rob Kitchin felvázolja a mozgalom problémáit, amelyek részben abból adódnak, hogy a nyílt adatok megvalósítása egy adott társadalmi-politikai erőtérben történik, ezért a megvalósítás olyan célokat is szolgálhat, amelyek a szándékokkal ellentétesek (pl. létező társadalmi egyenlőtlenségek felerősítése).David Eaves részben egyetért vele, részben vitatkozik. Közben kifejt egy nagyon fontos gondolatot, amelyet nem szoktak hangsúlyozni, pedig meghatározó jelentőségű: A közigazgatási adatokhoz való szabad hozzáférés egyik legnagyobb nyertese maga a közigazgatás. Nem a gazdasági haszon miatt (bár az is egy fontos szempont), hanem azért mert így a közigazgatás többi szervezete számára is megnyílnak adatok.
Forrás:
Four critiques of open data initiatives; Rob Kitchin; The Programmable City; 2013. november 9.
The Importance of Open Data Critiques – thoughts and context; David Eaves; eaves.ca; 2031. november 18.

Új-Zéland: Megjelent az intelligens közlekedési rendszerek megvalósításával kapcsolatos cselekvési terv első változata
Forrás:
New Zealand unveils Draft Intelligent Transport Systems Action Plan; Clarice Africa; FutureGov; 2013. november 21.
Intelligent Transport Systems; Ministry of Transport; 2013. november 25.

Bevezetés a kockázatelemzésbe
Elemi bevezetés a hálózat- és információbiztonsággal kapcsolatos kockázatok kvantitatív elemzésébe (pénzbeni veszteség).
Forrás:
An Introduction to Risk Analysis; Dawid Czagan; CTOvision.com; 2013. november 20.

Aznapi kiszállítás az új irányzat digitális kereskedelemben
Forrás:
In War for Same-Day Delivery, Racing Madly to Go Last Mile; Hilary Stout; New York Times; 2013. november 23.

Szempont a HealthCare.gov nehézségeihez
Nem fogható minden kizárólag a kormányzati közbeszerzés nehézségeire. Kulturális és vezetési problémák is szerepet játszottak. Nincs összhang a technikai tudás birtokosai és a politikai hatalom emberei között.
Forrás:
Healthcare.gov and the Gulf Between Planning and Reality; Clay Shirky; 2013. november 19.

Európa programozni tanul! (Jó lenne csatlakozni…)
2013. november 25-30. között Európában több mint 200 esemény lesz, amikor programozni nem tudó emberek (iskolások és felnőttek) közösségi esemény keretében programozni tanulnak. Az akció kezdeményezője az Európai Bizottság, (különösen Neelie Kroos), támaszkodva arra a széles körben terjedő felismerésre, mely a nem az irodai szoftverek ismeretét tartja fontosnak, hanem a programozás elsajátítását – nemcsak azokra gondolva, akik ebből akarnak megélni. Sajnos Magyarország nem vesz részt ebben az akcióban.
Forrás:
200 #codeEU events and counting!; Europe Code Week; 2013. november 21.

Vita az infokommunikációs szektor szerepéről a társadalmi változásokban
E. Morozov, a technocentrikus gondolkodás ismert kritikusa, szerint a társadalmi problémákat társadalmi problémaként kell kezelni, vagyis megoldásukat a politika, közgazdaságtan és társadalomtudományok eszközeivel lehet elérni, nem az informatikai szakemberek által megvalósított műszaki fejlesztésekkel (informatikai alkalmazásokkal). Amerikai keretekben megfogalmazva a vitát: a megoldás nem a Szilícium-völgyben, hanem Washingtonban van.
Forrás:
Why We Are Allowed to Hate Silicon Valley; Evgeny Morozov; Frankfurter Allgemeine Zeitung; 2013. november 11.

Furcsa divatok az informatikusok között
Neoreakciósoknak hívják azokat, akik vissza szeretnék forgatni a történelem kerekét a francia forradalom előtti időkbe. Vannak olyanok, befolyásos emberek, a Szilícium-völgyben is, akik legalábbis hasonló gondolatokat fogalmaznak meg.
Forrás:
Geeks for Monarchy: The Rise of the Neoreactionaries; Klint Finley; TechCrunch; 2013. november 24.

Amerikai kormányzati program a nagy adatok területén
Számos magáncég és kormányzati szervezet létesített együttműködést a városi problémák, tudomány, egészségügy területén, amelyek keretében nemzeti fontosságúnak ítélt problémákat oldanak meg az adattudomány eszközeivel.
Forrás:
White House Highlights Big Data Partnerships; Miranda Neubauer; TechPresident; 2013. november 13.