Skip to main content
közigazgatási informatika

Az INSPIRE irányelv félidős értékelése

Szerző: 2013. december 4.No Comments

Bevezetés
A nyilvános konzultáció célja, hogy megvizsgálja a közvélemény és valamennyi érdekelt fél álláspontját.

Ennek révén lehetővé válik annak értékelése, hogy a 2007/2/EK irányelv (INSPIRE irányelv) szerinti, az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra kialakítását célzó, jelenleg folyamatban lévő intézkedések megfelelően szolgálják-e a kitűzött célok elérését.

A nyilvános konzultáció eredményei hozzá fognak járulni az INSPIRE politika időközi értékeléséhez, melyet az irányelv alapján annak hatálybalépésétől számított 7 évvel kell elvégezni. Az Európai Parlament és a Tanács 2014-ben tájékoztatást kap a politika értékelésének eredményéről. Az eredmények alapján emellett korrekciós szakpolitikai intézkedések születhetnek a jelenlegi megközelítések módosítása érdekében, hogy azok – tekintettel a folyamatosan változó körülményekre – továbbra is minél inkább elősegítsék az INSPIRE irányelv eredeti céljainak megvalósítását.

A konzultáció során egy kérdőív segítségével gyűjtik össze a lehető legtöbb érdekelt fél, többek között a kormányok, a közszférában tevékenykedő adatszolgáltatók és -felhasználók, a kereskedelmi és nem kereskedelmi felhasználók és más felek véleményét az INSPIRE irányelvről…”

Forrás:
Az INSPIRE irányelv félidős értékelése; Európai Bizottság; 2013. december 2. (pdf)
Public consultation on the implementation of the Infrastructure for Spatial Information in the European Community – INSPIRE Directive (2007/2/EC); Európai Bizottság; 2013. december 2.
Inspire; Európai Bizottság