közigazgatás: magyar

Összetett feladatot lát el a Polgárdi Járási Hivatal

Szerző: 2013. december 4.december 5th, 2013No Comments

„Kevés fővel összetett és nagy feladatot lát el a Polgárdi Járási Hivatal: a mezőföldi kis régió – az Okmányirodai Osztálya tekintetében – illetékességi területén kívülről is jelentős ügyfélforgalmat bonyolít le. Csiák Henriett a járási hivatal bemutatása mellett a többségi önkormányzati tulajdonú, hulladékgazdálkodási közszolgáltatást jelenleg végző szervezet helyzetéről is beszélt. A hivatalvezető kiemelte, előreláthatóan a hulladékdíjak csökkentését követően sem fog akadozni a közszolgáltatás, nem várhatóak fennakadások a hulladékszállításban.

„A közigazgatási átalakítás jó időben jött, fontos volt a régi rendszer megreformálása. Az önkormányzati és az államigazgatási feladatok szétválasztása helyes irányba mutat” – értékelte az új helyzetet a korábban jegyzőként dolgozó Csiák Henriett. Polgárdi Járási Hivatal vezetője elmondta, hogy a járásra vonatkozóan a megyei kormányhivatal és az önkormányzatok közötti megállapodás 2012 októberében született meg. A Mezőföld nyugati részén található régióban a területi közigazgatás fő problémája az elavult eszközállomány volt. Az önkormányzatok igyekeztek segíteni a járási hivatalt, azonban ezen a téren van még fejlesztenivaló. Mindezek ellenére a járási indulás teljesen zökkenőmentes volt.

A Fejér Megyei Kormányhivatal kirendeltségében a törzshivatal mellett gyámhivatali, valamint állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrzési szakigazgatási szerv működik. Csiák kiemelte, a 2013-as évben a Hatósági Osztály több mint 7600 ügyiratot iktatott, míg a gyámhivatal 924 főszámon lévő ügyet látott el. „Kevés fővel összetett és nagy feladatot látunk el” – a hivatalvezető hozzátette, hogy az Okmányirodai Osztályon sok a járás illetékességi területén kívülről érkező ügyfél. A Rádió Orient vendége a leggyakoribb ügytípusok közül a szociális ügyeket emelte ki. A járás területén számos szociális intézmény található, s a gondnokság alatt álló fogyatékkal élők száma is magas a régióban.

A Polgárdi Járási Hivatal magas ügyforgalmát a jó földrajzi elhelyezkedés is magyarázza. A település a vasút, az autópálya, valamint a 7-es főút mentén fekszik. Csiák Henriett hozzátette, 2006 januárjától központi orvosi ügyelet, valamint egy rendőrőrs működük itt. Emellett Polgárdi a gesztora a 167 önkormányzat által létrehozott Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak. A 20 éve fennálló hulladékgazdálkodással és településüzemeltetési szolgáltatásokkal foglalkozó Vertikál Zrt. vállalkozás mellett a helyi lakosokat a mátyásdombi telephelyű ATEV fehérjefeldolgozó üzemben foglalkoztatják. A hivatalvezető kiemelte, a polgárdi munkavállalók kétharmada ingázik, 50 százalékuk Székesfehérváron talál munkát.

Csiák a hulladékgazdálkodási jogszabályok változásának következményéről is szót ejtett. A hivatalvezető hangsúlyozta, hogy a hulladékszállítás díjának csökkenése előreláthatóan nem fogja akadályozni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítását. A hivatalvezető elmondta, jelenleg zajlik a felmondott szerződések helyett újak kötése, illetve egy közbeszerzési eljárás lefolytatása.

„Egyre kiforrottabb és olajozottabb a rendszer” – utalt a helyi védelmi bizottságok működésére a hivatalvezető – „folyamatosak a felkészítések, a gyakorlatok és a megbeszélések”. A szélsőséges időjárásra való előkészületekkel párhuzamosan zajlik a kormányablak-rendszer kialakítása. A járás egyetlen egyablakos ügyintézési helye 2014 folyamán épül ki. „Az azonos szakmai standardok mellett egységes arculat és informatikai támogatottság jön létre” – a hivatal az eszközpark felújítása mellett önálló járási honlappal és a kormánytisztviselők folyamatos fejlesztésével kívánja emelni a szolgáltatás színvonalát. Emellett a tervek között szerepel a járási hivatal egyesítése a Polgárdi Városháza épületén belül.”

Forrás:
Összetett feladatot lát el a Polgárdi Járási Hivatal; OrientPress; 2013. december 3.