közigazgatási informatikatörvények, határozatok

A Kormány határozata az informatikai és hírközlési közszolgáltatások ellátásához szükséges forrás biztosításáról

Szerző: 2013. december 31.No Comments

„A Kormány
1. egyetért azzal, hogy az elektronikus útdíjrendszer kialakításához kapcsolódó, a rendszer biztonságos üzemeltethetőségét biztosító beruházások, hálózati kommunikációs infrastruktúra kialakítása, valamint a bírságbevételek kezelését ellátó központ kialakítása érdekében történő fejezetek közötti előirányzat- átcsoportosításról szóló 1348/2013. (VI. 19.) Korm. határozat 1. pontja alapján az elektronikus útdíj rendszer hírközlési hálózati elemeinek a kormányzati célú hálózatokhoz illesztése, az útdíjrendszer biztonságos, hosszú távú üzemeltethetősége feltételeinek megteremtése, valamint a korszerű fizetési módok biztosítása érdekében átcsoportosított forrásból fel nem használt 1238,0 millió forint az informatikai és hírközlési közszolgáltatások 2013. évi működési finanszírozására kerüljön felhasználásra;

2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 1148,0 millió forint 1. melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 34. Infokommunikációs ágazati programok és kormányzati informatikai rendszerek alcím, 1. Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció jogcímcsoport javára a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Felhalmozási jellegű kiadások alcím, 8. Elektronikus útdíjrendszer kiépítése jogcímcsoport terhére.”

Forrás:
A Kormány 2000/2013. (XII. 29.) Korm. határozata az informatikai és hírközlési közszolgáltatások ellátásához szükséges forrás biztosításáról; Magyar Közlöny; 2013. évi 220. szám, 2013. december 29.; 88399. oldal (pdf)