közigazgatási informatikatörvények, határozatok

A vidékfejlesztési miniszter 2/2014. (I. 10.) VM rendelete az állami topográfiai térképi adatbázisról

Szerző: 2014. január 10.No Comments

„A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (3) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján eljáró honvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben, a következőket rendelem el:…”

Forrás:
A vidékfejlesztési miniszter 2/2014. (I. 10.) VM rendelete az állami topográfiai térképi adatbázisról; Magyar Közlöny; 2014. évi 2. szám, 2014. január 10.; 318-321. oldalak (pdf)