Skip to main content
közigazgatás: magyar

Negyedével csökkentette az adminisztrációt a kormány egyszerűsítési programja

Szerző: 2014. január 10.No Comments

„A kormány egyszerűsítési programjának megvalósításával Magyarország teljesítette azt a vállalását, hogy 25%-kal csökkenti az adminisztratív terheket. A vállalás a vállalkozói adminisztratív terhek csökkentésére vonatkozott, de a kormány a lakosságot érintően is megvalósította a csökkentést.

A program során 228 eljárásban iktatták ki a felesleges bürokráciát, így ma már kevesebb papírmunka, nyomtatvány, sorban állás terheli az állampolgárokat. Az intézkedések egyszerűsítésével és az ügyintézési határidők rövidülésével 96 eljárásban felesleges adminisztrációs kötelezettségektől szabadultak meg a vállalkozások. Emellett megtörtént a jogi szabályozás formai egyszerűsítése is, amelynek során több mint 3400 felesleges országgyűlési határozatot, egyéb határozatot és törvényt helyeztek hatályon kívül.

A kormány a Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Programban célul tűzte ki a bürokrácia és az adminisztráció csökkentését a bonyolult és kiszámíthatatlan állami szabályozás visszaszorítása érdekében. A kormány a tartalmi dereguláció során a lakossági adminisztráció csökkentésére irányuló Magyary Program Egyszerűsítési Programját és a vállalkozásokra nehezedő adminisztrációs terheket enyhítő Egyszerű Állam Programot hajtotta végre.

Az Egyszerűsítési Program 15 terület 228 (al-eljárásokkal együtt összesen 249) eljárása esetében csökkentette a lakosság adminisztratív terheit. Így többek között az adózás, az állampolgárság, a család, a házassági ügyek, az ingatlannal kapcsolatos ügyek, a munkavállalás, a nyugdíj, a szociális ügyek esetében.

Az Egyszerű Állam című 114 pontos programcsomagból tavaly december végéig 96 intézkedés végrehajtása történt meg. A megvalósult egyszerűsítések az adózás, a foglalkoztatás, az építésügy, az élelmiszergazdaság és a közigazgatási hatósági eljárás területén jelentős mértékben csökkentették a bürokratikus terheket. Tíz intézkedés végrehajtása még folyamatban van, ezek várhatóan még 2014 elején lezárulnak.

A kormány már ezt megelőzően is több, a vállalkozások adminisztrációs terheit csökkentő lépést hajtott végre. Az egyablakos ügyintézés feltételeinek megteremtésével az állampolgároknak hamarosan egy helyen nyílik lehetősége ügyintézésre, megszűnt vállalkozások számára a NYENYI adatszolgáltatás (nyugdíj-biztosítási egyéni nyilvántartó adatlap), bevezették az egykulcsos adórendszert. Emellett 200 millió forintra emelték a kötelező könyvvizsgálói értékhatárt, így több mint 17 000 kis- és középvállalkozás mentesül a könyvvizsgáló alkalmazásának kötelezettsége alól. Az intézkedésekkel a kormány több száz milliárd forinttal mérsékli a vállalkozók bürokráciával kapcsolatos adminisztratív költségeit.

A formai dereguláció során 1035 országgyűlési határozat, 1971 Kormány- és a Minisztertanács nyilvános határozat és 460 törvény és törvényi rendelkezés hatályon kívül helyezésére került sor. Ezen felül a jogrendszerben a jogi aktusok technikai deregulációjának automatikus biztosítására ma – szemben a 2010 előtti szabályozással – több jogszabályi rendelkezés található, amelyek a jogalkotási folyamatba épített technikai deregulációt szolgálják. Az intézkedés az elavult jogszabályok kiiktatásán túl hozzájárul a jogalkotás átláthatóbbá tételéhez és az előkészítés színvonalának javításához.”

Forrás:
Negyedével csökkentette az adminisztrációt a kormány egyszerűsítési programja; Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium; 2014. január 10.