Skip to main content
Internetszakirodalomtársadalomtávközlés

A távolság halálának új vizsgálata: kiberhely, földrajzi és kapcsolati közelség

Szerző: 2014. január 13.No Comments

„Ez a tanulmány a földrajzi távolság és különböző kapcsolatiközelség-típusok hatását elemzi az internet-infrastruktúra kiépülésére vonatkozóan. Habár számos mondás kering a szakirodalomban arról, hogy az internet a „földrajz végét” jelenti, a fizikai távolság és az internet közötti kapcsolatot még nem vizsgálták részletekbe menően. Tanulmányunk a gazdaságföldrajzi irodalom legújabb közelségvizsgálataira épül, és elemzésének célja bemutatni, hogy a fizikai távolság hatása azután is jelen marad-e a virtuális térben, ha a kapcsolati közelség típusait is figyelembe vesszük. Ennek érdekében geokódolt IP-kapcsolatokat tartalmazó egyedi és átfogó paneladatbázist elemzünk térbeli interakciós modellek és hálózatelemzési technikák segítségével. Eredményeink szerint a fizikai távolság és a kapcsolati közelség különböző típusai szignifikáns hatást gyakorolnak az internet-infrastruktúra szerkezetére, kiemelve az internet térbeliségét.”

Forrás:
A távolság halálának új vizsgálata: kiberhely, földrajzi és kapcsolati közelség; Emmanouil Tranos, Peter Nijkamp; Tér és Társadalom; 27. évf., 3. szám, 2013 (pdf)