informatikaművelődéstörvények, határozatok

A Kormány határozata a KMOP-4.6.1/D-13-2013-0001 azonosító számú („Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban” című) projekt akciótervi nevesítéséről

Szerző: 2014. január 21.január 25th, 2014No Comments

„A Kormány
1. elfogadja az 1. melléklet szerint a KMOP-4.6.1/D-13-2013-0001 azonosító számú, „Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban” című projektjavaslat (a továbbiakban: projekt) kiemelt projektként történő nevesítését,

2. hozzájárul ahhoz, hogy az 1. pont szerinti projekt támogatási szerződését a nemzetgazdasági miniszter megkösse…

Projekt rövid bemutatása
A projekttel bővül a közép-magyarországi köznevelési intézmények informatikai infrastruktúrája és javul az informatikai szolgáltatásokhoz való hozzáférése.
A fejlesztés célja, hogy a közoktatási intézményekben álljon rendelkezésre a digitális leszakadást csökkentő, egyenlő hozzáférést biztosító, pedagógiai munkát támogató informatikai és digitális eszközrendszer.
Ezt a célt az intézmények körében megvalósuló előzetes igényfelmérés, a meglévő infrastruktúra bővítése, továbbá a pedagógusok számára tartandó módszertani továbbképzések, és a kialakításra kerülő „helpdesk” szolgáltatások segítik.

Akciótervi nevesítés elszámolható közkiadás összege (Ft)
145 000 000

Támogatást igénylő neve
Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.”

Forrás:
A Kormány 1016/2014. (I. 20.) Korm. határozata a KMOP-4.6.1/D-13-2013-0001 azonosító számú („Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban” című) projekt akciótervi nevesítéséről; Magyar Közlöny; 2014. évi 6. szám, 2014. január 20.; 683-684. oldalak (pdf)
KMOP-4.6.1/D-13 Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban; Új Széchenyi Terv