Skip to main content
közigazgatás: magyarművelődés

A KLIK hatékony működését segíti a minisztériumi átvilágítás

Szerző: 2014. január 28.One Comment

„Klebelsberg Intézményfenntartó Központ egyéves tevékenységét a minisztérium több szempontrendszert figyelembe véve vizsgálta és értékelte.

Az elkészült munkaanyagok, így az emberi erőforrások minisztere által megbízott miniszteri biztos részjelentései alapján meghozott intézkedések beépültek és beépülnek a központ mindennapi működésébe és a szervezeti és működési szabályzatába. Ide sorolható, hogy az elmúlt félévben jelentős mértékben nőtt a tankerületek rendszeres tájékoztatása és a tankerületi igazgatók továbbképzése, valamint az a decentralizációs lépés is, amely szerint a jövőben a megyeközponti tankerületek lényegesen nagyobb szerepet kapnak.

A KLIK a kormány oktatáspolitikai célkitűzéseit maradéktalanul teljesítette. Létrejött az egységes tanügyi irányítás, jelentősen javult az iskolák szaktanári ellátottsága, eszközellátottsága, a kistelepüléseken dolgozó pedagógusok is hozzájutnak a munkájukat segítő szakmai támogatásokhoz. Az intézmények fenntartása és működtetése kiszámíthatóbbá, biztonságosabbá vált. Minden, az iskolák zavartalan működését veszélyeztető esetben a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ gyorsan és eredményesen avatkozott be.

A korábbi átláthatatlan és igazságtalan viszonyokat jó jelzi, hogy gyakorlatilag lehetetlen volt előzetesen felmérni, hogy az önkormányzatok különböző címeken mennyit fordítottak a köznevelési intézmények fenntartására, működtetésére. A KLIK ebből adódó hiányait a költségvetés folyamatosan korrigálta és pótolta. A KLIK elnöke változatlanul élvezi az emberi erőforrások miniszterének bizalmát.”

Forrás:
A KLIK hatékony működését segíti a minisztériumi átvilágítás; Emberi Erőforrások Minisztériuma; 2014. január 27.