közigazgatási informatikatörvények, határozatok

A Kormány határozata az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének módosításáról

Szerző: 2014. február 22.No Comments

„A Kormány
1. megállapítja az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervét az 1. melléklet
szerint,

2. jóváhagyja a 2. melléklet szerint a mellékletben foglalt táblázat 2., 4., 5., 7., 15., 19–23., 26., 27., 30., 32., 33. és 35–40.
sorában meghatározott, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projekteket,

3. elfogadja a 2. melléklet szerint a mellékletben meghatározott projektek kiemelt projektként történő nevesítését,

4. hozzájárul a 2. és a 3. pontban megjelölt projektek támogatási szerződéseinek megkötéséhez, illetve a már
megkötött támogatási szerződések módosításához,
Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár Határidő: azonnal

5. visszavonja az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2009–2010. évekre szóló akciótervének módosításáról szóló 2026/2013. (XII. 29.) Korm. határozat 1. és 2. pontját, valamint 1. és 2. mellékletét.
Orbán Viktor s. k., miniszterelnök”

Forrás:
A Kormány 1063/2014. (II. 18.) Korm. határozata az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének módosításáról; Magyar Közlöny; 2014. évi 23. szám, 2014. február 18.; 2438-2447. oldalak (pdf)
Szerkesztői megjegyzés: A 2. pontban meghatározott, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektek

 • 2. sor: EKOP-1.1.4 Központosított kormányzati informatikai rendszer kiterjesztése (KKIR2)
 • 4. sor: EKOP-1.1.10 A katasztrófavédelmi informatikai rendszerek döntéstámogató szerepének és biztonságának növelése
 • 5. sor: EKOP-1.1.12 Komplex mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer
 • 7. sor: EKOP-1.1.14 Adóigazgatási szakrendszerek integrációja
 • 15. sor: EKOP-1.2.16 Központi Illetményszámfejtési Rendszer
 • 19. sor: EKOP-1.2.19 Mezőgazdasági és környezeti információs rendszer
 • 20. sor: EKOP-1.2.23 Hibrid kézbesítési és konverziós rendszer
 • 21. sor: EKOP-1.2.24 Az MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszerének kiterjesztése (IIER2) és felkészítése a 2014-20-as KAP ciklus követelményeinek kiszolgálására
 • 22. sor: EKOP-1.2.26 A járási hivatalok informatikai infrastrukturájának fejlesztése
 • 23. sor: EKOP-2.1.12 ESR – az egységes európai hívószámra (112) alapozott Európai Segélyhívó Rendszer
 • 26. sor: EKOP-2.1.17/A Földhivatali folyamatok ügyfélközpontú átalakítása és ahhoz szükséges korszerűsítése
 • 27. sor: EKOP-2.1.19 Sajátszámlás nyugdíjjárulék kezelés ügyfélkapcsolati fejlesztése
 • 30. sor: EKOP-2.1.23 A járási hivatalok integrálása a kormányhivatalok ügyfélszolgálati rendszerébe
 • 32. sor: EKOP-2.2.1 Kormányzati adatközpont és IT értéknövelt szolgáltatások nyújtása (Kormányzati felhő)
 • 33. sor: EKOP-2.2.4 Kormányzati intézmények telephelyein végberendezések modernizációja
 • 35. sor: EKOP-2.2.6 Nemzeti Távközlési Gerinchálózat (NTG) fejlesztése
 • 36. sor: EKOP-2.2.7 Az Egységes Digitális Rádiótávközlő rendszer (EDR) fejlesztése
 • 37. sor: EKOP-2.3.7 Egészségbiztosítási ügyfélkapcsolatok fejlesztése, egészségügyi rendszerekbe integrált adatkezelés és azonosítás megvalósítása
 • 38. sor: EKOP-2.3.8 Teljeskörű ügyfélazonosítás
 • 39. sor: 3.1.5 A Rendőrség elektronikus feldolgozó rendszerének korszerűsítése a KMR régióban.
 • 40. sor: EKOP-3.1.6 Önkormányzati ASP központ felállítása