Skip to main content
szakirodalomterületfejlesztés

Castilla y Léon (Spanyolország) és a Dél-Dunántúli Régió összehasonlítása területfejlesztési szempontból

Szerző: 2014. február 26.március 2nd, 2014No Comments

„Castilla y León régió több szempontból, – így a demográfiai helyzet, a viszonylagos elmaradottság, a gazdaság és foglalkoztatás gondjai a turizmus szerepe stb. – hasonlít a Dél-Dunántúlra. Ezért is választottam disszertációm témájául e két régió területfejlesztésének és területi fejlődésének összehasonlítását. Érdekelt az is, hogy a régió fejlődése mennyiben köszönhető az uniós támogatásoknak és mennyiben írható a regionális politika javára.

Kutatómunkám során a területfejlesztés több fontos elemére, így főként a regionalizmusra, a gazdaságra, az európai uniós támogatásokra, a turizmusra és a migrációra koncentráltam…

Doktori értekezésem célkitűzése a spanyol Castilla y León és a magyar Dél-Dunántúl régiók társadalmi gazdasági helyzetének elemzése és összehasonlítása, a területfejlesztés hasonló és eltérő vonásainak bemutatása és értékelése.
A célkitűzések megvalósítása érdekében az alábbi feladatok elvégzésére vállalkozom:

  1. Elemzem a magyarországi és a spanyolországi regionalimust. Arra vagyok kíváncsi, hogy vajon a Spanyolországban bevált régiórendszer működésének vannak-e számunkra is hasznosítható tapasztalatai?
  2. Bemutatom a magyar és a spanyol területfejlesztés szabályozását, a támogatási és intézményrendszert, valamint az országos és regionális területfejlesztési terveket és programokat. Összehasonlítom, elemzem és értékelem a célokat és programokat.
  3. Megvizsgálom Castilla y León és a Dél-Dunántúl gazdasági fejlettségét, demográfiai és foglalkoztatási helyzetét és ezek területfejlesztési összefüggéseit.
  4. Külön alfejezetet szánok a turizmusnak, mivel ez az „ágazat” mindkét régióban a területfejlesztés fontos tényezőjének, húzóerejének számít.

…”

Forrás:
Castilla y Léon (Spanyolország) és a Dél-Dunántúli Régió összehasonlítása területfejlesztési szempontból; Horváth Péter; Kaposvári Egyetem, Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola; 2014. február 28. (pdf)