távközléstörvények, határozatok

A Kormány 1162/2014. (III. 25.) Korm. határozata a Digitális Nemzet Fejlesztési Programról

Szerző: 2014. március 26.No Comments

„A Kormány 1162/2014. (III. 25.) Korm. határozata a Digitális Nemzet Fejlesztési Programról
A Kormány
1. elismerve az informatika és a digitális eszközök széles körű, tudatos használatából eredő társadalmi, gazdasági és nemzetpolitikai előnyöket, valamint felhasználva az ezen a területen végrehajtott korábbi programok tapasztalatait, jóváhagyja az infokommunikációs szolgáltatások és eszközök hozzáférhetőségének további elterjedését célzó Digitális Nemzet Fejlesztési Programot,

2. a Digitális Nemzet Fejlesztési Program végrehajtása érdekében egyetért azzal, hogy
a) 2018-ra Magyarország teljes területén biztosítani szükséges a 30 Mbps sávszélességű internetelérést, az ezen célkitűzés teljesítése érdekében felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert a részletes projektterv kidolgozására és a nemzetgazdasági miniszterrel együttesen a megvalósításhoz szükséges források biztosítására a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretei között, valamint piaci források bevonásával,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2014. július 1.

b) a Salgótarján és térségében élők részére 2015-ig gondoskodni szükséges informatikai eszközök és az azok használatára vonatkozó képzés rászorultságon alapuló pályázati úton történő biztosításáról, ennek teljesítése érdekében felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert a részletes projektterv és pályázati feltételek kidolgozására és a nemzetgazdasági miniszterrel együttesen a megvalósításhoz szükséges források biztosítására a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program és az Emberi Erőforrás Operatív Program keretei között, valamint piaci források bevonásával.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2014. július 1.

Orbán Viktor s. k., miniszterelnök”

Forrás:
A Kormány 1162/2014. (III. 25.) Korm. határozata a Digitális Nemzet Fejlesztési Programról; Magyar Közlöny; 2014. évi 43. szám, 2014. március 25.; 4452. oldal (pdf)