közigazgatás: magyarterületfejlesztéstörvények, határozatok

A Kormány 1187/2014. (III. 28.) Korm. határozata az intelligens szakosodási stratégia tervezési folyamatának irányítási rendszeréről

Szerző: 2014. március 30.No Comments

„A Kormány
1. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az intelligens szakosodási stratégia tervezésének testületi irányítására hívjon össze a stratégiai tervezésben és az intelligens szakosodási stratégiához kapcsolódó szakterületeken kiemelkedő tapasztalatokkal rendelkező gazdasági, tudományos és kormányzati szakemberekből álló irányító testületet, amely állást foglal az intelligens szakosodási stratégia tervezésének stratégiai kérdéseiről, ideértve a Kormány számára benyújtandó végleges intelligens szakosodási stratégiát is,
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az intelligens szakosodási stratégia tervezésével összefüggő egyes kormányzati feladatok koordinálására hívjon össze az érintett minisztériumok és az érintett minisztériumokban működő irányító hatóságok vezetői szintű részvételével működő tárcaközi munkacsoportot, amely biztosítja az intelligens szakosodási stratégia eredményeinek folyamatos érvényesülését a hazai és európai uniós társfinanszírozású fejlesztési programok tervezése és végrehajtása során,
Felelős: nemzetgazdasági miniszter érintett miniszterek
Határidő: azonnal

3. egyetért azzal, hogy az intelligens szakosodási stratégia térségi szintű tervezési folyamataiban a megyei és a megyei jogú városi szintnek kell érvényesülnie,

4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a belügyminiszter bevonásával a 3. pontban meghatározottak érvényesítése érdekében hívjon össze térségi tervezési munkacsoportokat a megyei önkormányzatok és a megyei jogú városok önkormányzatai szakértőinek részvételével, amelyek – egységes módszertani keretek között – a helyi gazdaság, tudományos élet és civil szektor bevonásával biztosítják a térségi szintű tervezési feladatok ellátását,
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2014. április 10.

5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy az intelligens szakosodási stratégia tervezésének támogatására legfeljebb 175 millió forint forrás a 2007–2013 közötti programozási időszak technikai segítségnyújtásának terhére történő biztosításához szükséges intézkedéseket tegyék meg,
Felelős: nemzetgazdasági miniszter Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: azonnal

6. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az 1–5. pontban meghatározottak szerint készítse elő az intelligens szakosodási stratégia tervezetét és terjessze a Kormány elé jóváhagyásra.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2014. szeptember 30.”

Forrás:
A Kormány 1187/2014. (III. 28.) Korm. határozata az intelligens szakosodási stratégia tervezési folyamatának irányítási rendszeréről; Magyar Közlöny; 2014. évi 47. szám, 2014. március 28.; 4598. oldal (pdf)
Lásd még:
Intelligens szakosodás alapú regionális innovációs stratégia (RIS3); Nemzeti Innovációs Hivatal (pdf)