Skip to main content
közigazgatási informatikatörvények, határozatok

Fekete Gábor új megbízást kapott

Szerző: 2014. április 13.No Comments

„A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 221. § (2) bekezdés c) pontja alapján, a közigazgatási és igazságügyi miniszter javaslatára
Fekete Gábort, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkárát e tisztségéből más fontos megbízatására tekintettel
– 2014. április 8-ai hatállyal – felmentem…”

——

„A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 79. § (1) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – Fekete Gábort 2014. április 9-ei hatállyal határozatlan időtartamra az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesévé kinevezem…”

Forrás:
A miniszterelnök 34/2014. (IV. 8.) ME határozata helyettes államtitkár felmentéséről; Magyar Közlöny; 2014. évi 52. szám, 2014. április 8.; 5291. oldal (pdf)
A köztársasági elnök 136/2014. (IV. 10.) KE határozata az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesének kinevezéséről; Magyar Közlöny; 2014. évi 53. szám, 2014. április 10.; 5362. oldal (pdf)