közigazgatási informatikatörvények, határozatok

Regionális vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása

Szerző: 2014. április 21.No Comments

„A Kormány
1. támogatja a „Vízügyi geoinformatikai rendszer létrehozása” című projektjavaslat (a továbbiakban: projekt) előkészítését és megvalósítását,

2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a projekt megvalósításának finanszírozása érdekében gondoskodjon a KEOP-2.2.2/C azonosító számú, „Regionális vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása” című konstrukcióban könnyített eljárásrendű pályázati felhívás megjelentetéséről és ennek keretében a projekt megvalósítására 9 900 000 000 forint forrás biztosításáról,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2014. április 30.

3. felhívja a belügyminisztert, hogy gondoskodjon a projekt előkészítéséről és az ennek keretében kidolgozott projektjavaslatnak a projekt megvalósítására vonatkozó pályázat 2. pontban meghatározott felhívásra történő benyújtásáról,
Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2014. május 31.

4. elutasítja a KEOP-2.2.2/C/13-2013-0001 azonosító számú, „Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása” című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatot.
Orbán Viktor s. k., miniszterelnök”

Forrás:
A Kormány 1255/2014. (IV. 18.) Korm. határozata a KEOP-2.2.2/C azonosító számú, „Regionális vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása” című konstrukcióból támogatásra javasolt projektjavaslatról; Magyar Közlöny;2014. évi 56. szám, 2014. április 18.; 5573. oldal (pdf)
KEOP – 2.2.2/C/13 – Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása; Széchenyi 2020