közigazgatási informatikatörvények, határozatok

Utasítás a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Szerző: 2014. május 1.No Comments

„1. A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében biztosított jogkörömnél fogva a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: KIFÜ) Szervezeti és Működési Szabályzatát a jelen utasítás 1. mellékleteként kiadom.
…4. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
5. Hatályát veszti a KIFÜ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (II. 21.) KIFÜ utasítás…”

Forrás:
A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség elnökének 1/2014. (IV. 30.) KIFÜ utasítása a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról; Hivatalos Értesítő; 2014. évi 22. szám, 2014. április 30.; 3069-3085. oldalak (pdf)