szakirodalomtársadalom

Újszerű területi statisztikai adatgyűjtési lehetőségek az információs világ egyenlőtlenségeinek kutatásában

Szerző: 2014. május 2.No Comments

„…Habár az információs világ területi különbségeinek mérésére ez idáig már több megoldás is született, a legtöbb közelítés lényegében csak érintőlegesen vizsgálta azokat a motívumokat, amelyek az információk kvalitatív részeire vonatkoztak. Másként fogalmazva: az információkról szóló információk, avagy metainformációk alapján kirajzolódó virtuális vagy valós térbeli területi különbségek értékelésére eddig még viszonylag kevés kísérlet vállalkozott annak ellenére, hogy információs világunk napjainkban már exponenciálisan növekvő számban ontja magából az adatbázisszerűen is vizsgálható információstatisztikai adatokat.

Sőt nem csak a mérendő jelenség, a vizsgálandó témakör frissítése, megváltoztatása is szükségessé vált, illetve nem csak a hozzáférhető adatok és információk halmaza változott az utóbbi időszakban, de az elemzési eszköztár fejlődése, a számítógépes programok, alkalmazások, de főleg a térinformatika előrehaladása is lényeges volt, ami inspiratívan hatott arra, hogy az információs világ egyenlőtlenségeinek területi kutatásában újszerű eredményekre lehessen jutni.

Jelen tanulmány ezek alapján arra tesz javaslatokat, hogy miként lehetne az információs társadalom területi kutatásában olyan kvantifikálható adatokat is felhasználni, amelyek az információs kor új változásait is visszatükrözik, illetve a kialakuló területi egyenlőtlenségek magyarázatában hasznos segítségként alkalmazhatók…”

Forrás:
Újszerű területi statisztikai adatgyűjtési lehetőségek az információs világ egyenlőtlenségeinek kutatásában; dr. Jakobi Ákos; Területi Statisztika; 2014, 54. évfolyam, 1. szám, 35–52. oldalak (pdf)