Skip to main content
közigazgatási informatikatörvények, határozatok

Utasítás a Magyar Honvédség Informatikai Szabályzatának kiadásáról

Szerző: 2014. június 2.No Comments

„A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján a következő utasítást adom ki:

1. § Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra, a honvédelmi miniszter (a továbbiakban: miniszter) közvetlen irányítása alá tartozó központi hivatalokra, a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, a Magyar Honvédség katonai szervezeteire és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra terjed ki.
2. § Az utasítás 1. mellékleteként kiadom a Magyar Honvédség Informatikai Szabályzatát…”

Forrás:
A honvédelmi miniszter 39/2014. (V. 30.) HM utasítása a Magyar Honvédség Informatikai Szabályzatának kiadásáról; Hivatalos Értesítő; 2014. évi 28. szám, 2014. május 30.; 3614-3660. oldalak (pdf)