Skip to main content
közigazgatás: magyarterületfejlesztés

Ülésezett a Megyei Terület-és Vidékfejlesztési Kollégium

Szerző: 2014. június 15.No Comments

„Megkezdődött a megyei stratégiai és operatív program társadalmasítása, intelligens szakosodási stratégia készül a Közép-dunántúli régióra.

2014. június 10-én a Megyeházán Tatabányán tartotta ülését a megyei tervezési folyamatot felügyelő szakmai testület, a Megyei Terület-és Vidékfejlesztési Kollégium. A megye valamennyi a terület-és vidékfejlesztésben meghatározó szervezetét tömörítő testület összehívását a megyei stratégiai és operatív program és az azokhoz készítendő részdokumentumok elkészülte indokolta. A résztvevőket Popovics György, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnöke köszöntötte, aki kiemelte, hogy célegyenesbe ért az a nagyszabású megyei tervezési munka, ami még a megyei területfejlesztési koncepció készítésével 2012 őszén kezdődött. A közgyűlés elnöke kiemelte, hogy a most elkészült megyei stratégiai és operatív programot most társadalmi vitára is bocsátják.

Mint ismert a következő 7 éves uniós fejlesztési időszakot meghatározó Terület-és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése a megyék bevonásával már javában folyik. Az hogy a megyékben milyen fejlesztések valósulhassanak meg, arról helyben a megyék dönthetnek majd, azáltal hogy milyen célokat, projekteket nevesítenek a TOP-ot megalapozó fejlesztési dokumentumaikban. Az elkészült megyei tervek a társadalmasítást követően a tervezési folyamatot országos szinten koordináló Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal útján egy minőségellenőrzésen is átesnek. Ezt követően a programokban nevesített projektcsomagok előzetes megvalósíthatósági tanulmányai készülnek el, majd a megyékkel kötendő partnerségi megállapodások aláírására is sor kerül. Hogy milyen projektcsomagok szerepelnek majd a programokban? Térségi integrált, megyei gazdaságfejlesztési, tatabányai és járási programcsomagok felelnek majd a fejlesztési célok euróra váltásáért. A részleteket Szántó Katalin a megyei stratégiai és operatív programot készítő tervezői konzorcium vezető tervezője ismertette. A megyei stratégiai program 6 prioritás mentén elsősorban a térségi gondolkodásmódot preferálja. A prioritások között találhatjuk a vidéki térségek alkalmazkodását és a gazdaság diverzifikációját továbbá a turizmus fejlesztését célzó intézkedéseket. A tematikus fókuszok tükrében pedig a gazdaság, a társadalom és a környezet áll majd. A megyei program prioritásai között találhatjuk még a kárelhárítást és az uniós derogációs követelmények teljesítését célzó intézkedéseket is. A program elkészültét nagyszabású projektgyűjtés előzte meg, amit a megye a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. közreműködésével valósít meg. A megyei program további fontos szerepet szán a közelmúltban nevesített esztergomi és tatabányai járműipari körzetnek és az országos szinten várhatóan mintegy 44 milliárdos forráskeretű városi CLLD (közösségvezérelt helyi fejlesztés) megyei megvalósításának is.

A kollégium ülésén számos észrevétel és javaslat is elhangzott az elkészült megyei stratégiai és operatív program egyes munkarészeihez. A jelenlévők szorgalmazták az új 1-es út nyomvonalának (tatabányai déli elkerülő út) megépítését. A projekt megvalósulása iránti fokozott igényt jelzi, hogy Tatabánya megyei jogú Város Önkormányzata is kiemelten számol ezzel a fejlesztéssel az integrált településfejlesztési stratégiájában is. Az elhangzottakból az is megállapítható, hogy továbbra is igény van a Kisbér-Ászár elkerülő út megépítésére. Újdonságként hangzott el a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részéről, hogy tervben van halászati és a bányászati képzés újraindítása a megyében. A Kollégium ülésén a Közép-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség képviselőjének dr. Szépvölgyi Ákosnak az előadásában részletes tájékoztató hangzott el a Közép-dunántúli regionális intelligens szakosodási stratégia tervezéséről. Mint elhangzott, valamennyi tagállam számára kötelező feltétel a stratégia elkészítése, ugyanis e nélkül a strukturális alapok elérése sem lehetséges. A stratégia célja a kutatás-fejlesztés és innovációhoz köthető fejlesztések felkutatása, a tudás-intenzív kulcselemek bemutatása.”

Forrás:
Ülésezett a Megyei Terület-és Vidékfejlesztési Kollégium; Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal; 2014. június 10.