egészségügy

Teljes körűvé vált az egészségügyi ellátórendszer intézményei közötti adatkommunikáció eszközrendszerét megteremtő projekt támogatása

Szerző: 2014. június 20.No Comments

„2014 januárjában a KIFÜ operatív projektvezetésével megindult a hazai egészségügyi szakágazati fejlesztések egyik központi projektje, amelynek fő célja, hogy megteremtse az ellátórendszer intézményei közötti adatkommunikáció eszközrendszerét. A projekt teljes tervezett költségvetése 2.771.428.571 Ft.

A TIOP-2.3.1-13/1-2013-0001; KTIA_13-1-2013-0001 „Központi, intézményközi adatáramlást biztosító informatikai rendszerek fejlesztése, országos egységes központi megoldások bevezetése” elnevezésű projekt költségeinek 30%-t fedező, eddig még hiányzó forrást a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (KTIA) biztosítja, kiegészítve a már meglévő, 2013. december 31-én szerződött TIOP-os támogatást. A szerződést júniusban írják alá, így a projekt végrehajtásához szükséges 2.771.428.571 Ft teljes mértékben a projektgazda Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI), valamint a konzorciumi tagok rendelkezésére áll.

Az induló fejlesztés a hazai egészségügyi szakágazati beruházások egyik központi projektje, amelynek fő célja, hogy megteremtse az ellátórendszer intézményei közötti adatkommunikáció eszközrendszerét. Ehhez szabványosított üzenettípusokat és csatolókat, eseménykatalógust és arra épülő központi EHR tárolást, digitális képtovábbítást, az adatkezeléshez kapcsolódóan a beteg elektronikus önrendelkezési eszközeit, az eRecept vénykezelését és a regiszterek támogatását valósítja meg.

A projekt tagi konzorcium keretében az alábbi intézmények részvételével valósul meg:
– Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) – Projektgazda
– Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ)
– NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ)
– Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP).

A Konzorciumi Megállapodás értelmében a KIFÜ a projektmenedzsmentben jártas, tapasztalt munkatársak részvételével operatív projektvezetési feladatokat ellátva, és módszertani segítséget nyújtva támogatja a projektgazdát és a konzorciumi tagokat feladataik ellátásában, így biztosítva a projekt eredményes és hatékony végrehajtását.

A fejlesztés célrendszere igazodik a kormányzat és az ágazatirányítás magas szintű céljaihoz, így általános célja a szolgáltatás-orientáltabb, magasabb minőségű és költséghatékonyabb ellátórendszer kialakítása és a területi egyenlőtlenségek mérséklése. Ennek a célrendszernek a kiemelt részcéljai az egészségügyi szolgáltatók közötti, az ellátások szervezése és nyújtása érdekében történő szabad, de ellenőrzött, nemzeti standardokra alapuló adatáramlásnak, a hatékony együttműködésnek, az előzményi betegadatok és információk közfinanszírozott ellátórendszeren belüli, szabályozott hozzáférésnek a megteremtése, az azonos célú, párhuzamos ellátások csökkentése. ”

Forrás:
Teljes körűvé vált a TIOP-2.3.1-13/1-2013-0001; KTIA_13-1-2013-0001 egészségügyi projekt támogatása; Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ); 2014. június 17.
Intézményközi – Központi, intézményközi adatáramlást biztosító informatikai rendszerek fejlesztése; Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ)
TIOP-2.3.1-13/1 – Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-Egészségügy) Rendszer – Központi, intézményközi adatáramlást biztosító informatikai rendszerek fejlesztése, országos egységes központi megoldások bevezetése; Széchenyi 2020