Skip to main content
közigazgatás: külföldönközigazgatási informatika

Gyorsabb és jobb közszolgáltatások a vállalkozások és a polgárok számára: a Bizottság az elektronikus akadályok felszámolását javasolja

Szerző: 2014. június 26.No Comments

„A Bizottság a mai napon javaslatot fogadott el egy olyan új program létrehozása érdekében, amelynek segítségével a tagállamok modernizálni tudják közigazgatási szerveiket, továbbá tagállami és európai szinten egyaránt képesek lesznek interoperábilis digitális szolgáltatások biztosítására. Az európai közigazgatási szervek, üzleti vállalkozások és állampolgárok rendelkezésére álló interoperabilitási megoldásokra vonatkozó új uniós program, az ISA2 elődje, az ISA (Interoperability Solutions for European Public Administrations) sikerére épít azáltal, hogy biztosítja az európai közigazgatási szervek közötti, tagállamokon és ágazatokon átnyúló, gördülékeny elektronikus kapcsolattartást.

Ez azért is rendkívül fontos, mert napjaink Európájában egyre többen dolgoznak vagy élnek egy másik tagállamban, és a vállalkozások is gyakran folytatnak az Unió több országára is kiterjedő tevékenységet. E szabadságjogok gyakorlása során gyakran kell a tagállami közigazgatási szervek elektronikus rendszereit igénybe venniük.

Az olyan problémák, mint a belső szervezeti felépítés összetettsége, az idejétmúlt és nehézkes eljárások, illetve az együttműködés hiánya gyakran elektronikus akadályt képeznek, gátolva az állampolgárokat és az üzleti vállalkozásokat abban, hogy a közszolgáltatásokat hatékonyan vegyék igénybe. Mindez a belső piac zökkenőmentes működését is akadályozza.

Maroš Šefčovič, az Európai Bizottság alelnöke így nyilatkozott: „A közelmúltban lezajlott gazdasági válság hatására a tagállamok már megkezdték az igazgatási terhek és költségek csökkentését, a digitális szolgáltatások bevezetését és az üzleti folyamatok javítását. Ugyanakkor – mivel e folyamatok gyakran egy adott főosztály szintjén zajlanak, és hiányzik az ágazatközi és az európai szintű interoperabilitás – a változások gyakran járnak elektronikus akadályok létrejöttével. Ez nemcsak kellemetlen mind a vállalkozások, mind pedig a polgárok számára, hanem idő- és pénzpocséklással is jár.

„Az interoperabilitásra, az elektronikus kormányzatra és a nyílt hozzáférésű adatokra irányuló, évek óta tartó erőfeszítések eredményeképpen mára működnek olyan interoperábilis platformok, amelyek képessé tehetik a közszférát arra, hogy az eddiginél gyorsabban, hatékonyabban és jobb minőségben biztosítson szolgáltatásokat.
Mindennek középpontjában az ISA2 áll. Az európai digitális menetrend elengedhetetlen részét alkotja”.

Az elmúlt hónapban közzétett, az e-kormányzatról szóló 2014. évi jelentés tanúsága szerint a tagállami kormányoknak – akár még saját tagállamukon belül is – továbbra is van mit tenniük annak érdekében, hogy a vállalkozások és a polgárok zökkenőmentesen férhessenek hozzá az online közszolgáltatásokhoz. Ráadásul a határokon átnyúló, egy másik uniós tagállam polgárainak szóló közszolgáltatások elérhetősége jelenleg mindössze 42%, vagyis 30 százalékponttal elmarad az adott ország saját állampolgárainak szóló közszolgáltatások elérhetőségétől.

Uniós szinten számos területen – mint például a belső piac, a környezetvédelem, a bel- és igazságügy, adó- és vámügy, egészségügy, elektronikus személyazonosítás, közbeszerzés – van szükség az interoperabilitásra az uniós szakpolitikák sikeres megvalósításához. E területek mindegyike számára előnyös lesz az ISA2.

Háttér-információk
1995-ös létrehozásuk óta az interoperabilitási programok komoly fejlődésen mentek keresztül. Az ISA2 a bizottsági programokból nyert, két évtizedes tapasztalatra és eredményekre épít. E programok először is megvalósították a tagállami közigazgatások elektronikus összeköttetését, valamint az információk interneten való elérhetővé tételét; ezt követően valósult meg a közigazgatások elektronikus együttműködése, most pedig az tranzakciós szolgáltatások megvalósítása Európa egészében.

Az ISA2 a 2016-2020 közötti időszakra vonatkozik. A rendelkezésre álló pénzügyi keretösszeg 131 millió euróra rúg. Az új program a jelenlegi, 2015 decemberében megszűnő ISA program örökébe lép, melynek keretében számos értékes kezdeményezés valósult meg. Ide tartozik az e-PRIOR (elektronikus számlázást és a közbeszerzési dokumentumok cseréjét lehetővé tevő informatikai rendszer), a belső piaci információs rendszer, az IMI (amely lehetővé teszi a tagállami hatóságok közötti információcserét), az MT@EC (az uniós intézmények és a tagállamok számára rendelkezésre álló gépifordítás-szolgáltatás, amely valamennyi hivatalos nyelven elérhető), valamint az európai polgári kezdeményezések támogató nyilatkozatainak online gyűjtését lehetővé tevő rendszer.

A javaslat teljes szövege:
http://ec.europa.eu/isa/documents/isa_2_proposal_en.pdf

Az európai digitális menetrend

Forrás:
Gyorsabb és jobb közszolgáltatások a vállalkozások és a polgárok számára: a Bizottság az elektronikus akadályok felszámolását javasolja; Európai Bizottság; IP/14/739, 2014. június 26.