Skip to main content
közigazgatási informatika

Új informatikai rendszer segíti az agrár-kárenyhítést

Szerző: 2014. június 27.No Comments

„A „Komplex mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer” (MKR) fejlesztésére irányuló EKOP 1.1.12 azonosítószámú projekt megvalósításáról számoltak be az érintett intézmények képviselői 2014. június 25-én a Magyar Tudományos Akadémia Székházában.

A projekt célja a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény által létrehozott, a kockázatközösségi tagok és az állam által alkotott nemzeti kárenyhítési rendszeren (I. pillér), valamint a piaci biztosítókkal kötött mezőgazdasági biztosításhoz nyújtott díjtámogatás rendszerén (II. pillér) nyugvó egységes kárfelelősségi rendszer követelményeit teljes körűen kielégítő informatikai fejlesztés megvalósítása volt.

A kockázatkezelési rendszer szereplői által megadott adatokból hatalmas adatbázis jön létre, amely egy helyen tartalmazza az összes fontos kockázatkezelési információt: a káreseményt kiváltó időjárási jelenségek bekövetkezésére vonatkozó adatokat, a korábbi évek termelési adatait, a közzétett referenciaárakat, országos és megyei átlaghozamokat, valamint a hatósági ügyintézéshez szükséges ellenőrzésekkel, kárenyhítési hozzájárulás-fizetéssel és kárenyhítő juttatás kifizetésével kapcsolatos adatokat.

Az új informatikai rendszer létrehozása megkönnyíti a kockázatkezelési rendszer valamennyi szereplőjének feladatát: a termelők számára lehetővé teszi az elektronikus úton történő kárbejelentést, kárenyhítő juttatás-igénylést, támogatja a mezőgazdasági biztosítások megkötéséhez szükséges területadatok összeállítását, a hatóságok feladatellátását, a rendszer hatékony irányítását. Az összegyűjtött adatok lehetőséget teremtenek a kockázatkezelési rendszer elemzésére, továbbfejlesztésére, valamint a minisztériumi vezetői döntések megalapozott előkészítésére. Mindezt támogatja továbbá az adatbázishoz kiépített statisztikai és jelentési rendszer.

A projekt záró rendezvényén a konzorciumot vezető Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, valamint a konzorciumi partnerek képviselői mutatatták be a rendszer működését. A konzorcium tagja volt és az MKR projekt lebonyolításában részt vett az Agrárgazdasági Kutató Intézet, a Földmérési és Távérzékelési Intézet, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, az Országos Meteorológiai Szolgálat, valamint az Országos Vízügyi Főigazgatóság mellett a Földművelésügyi Minisztérium, továbbá együttműködő partner volt a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.”

Forrás:
Új informatikai rendszer segíti az agrár-kárenyhítést ; Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal; 2014. június 26.
EKOP-1.1.12 – Komplex mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer; Széchenyi 2020
Cikkeink ebben a témában