Internetközigazgatás: külföldöntávközlés

A mai napon az Európai Bizottság útnak indítja „Hálózatba kapcsolt közösségek” elnevezésű kezdeményezését

Szerző: 2014. július 12.No Comments

„A mai napon az Európai Bizottság útnak indítja „Hálózatba kapcsolt közösségek” elnevezésű kezdeményezését, mely több különböző rendszert foglal egységbe. Ezek a rendszerek azt hivatottak elősegíteni, hogy a települések, a széles sávú hozzáférés biztosítása céljából alakult helyi partnerségek és a szolgáltatók szaktanácsadásban részesüljenek a tekintetben, hogyan tudnak finanszírozáshoz jutni és személyre szabott üzleti modelleket kidolgozni, s így képesek legyenek gyors széles sávú hozzáférést biztosítani saját közösségeik számára.

Az Európai Bizottság a helyi, a regionális és a tagállami szinten tevékeny érdekelt felek mindegyikét felkéri, hogy nyújtsák be széles sávú hálózatok telepítésére vonatkozó projektkoncepciójukat és projekttervüket. A benyújtás határideje 2014. október 15-e. A legjobb projektkoncepciók elnyerik a Bizottság hivatalos jóváhagyását, és megnyílik előttük a lehetőség, hogy számottevő támogatásban részesüljenek.

Az alábbiakban két példaértékű projektet ismertetünk röviden.
Reggefiber (Hollandia): a projekt 2010-ben indult, és – az Európai Beruházási Banktól és hat kereskedelmi banktól kapott finanszírozásnak köszönhetően – nagyban hozzájárult a rendkívül nagy sebességű FTTH-technológia („üvegszál az otthonig”) térnyeréséhez, mely gyakorlatilag azt jelenti, hogy a szolgáltató az optikai kábelt egészen az előfizető otthonáig elvezeti.
Iliad (Franciaország): a cég az Európai Beruházási Bankkal együtt 200 millió euró értékű projektről kötött megállapodást 2012-ben, finanszírozást biztosítva az új generációs hálózatok franciaországi kiépítéséhez. Az összeg 65%-a az FTTH-technológiával kapcsolatos fejlesztés célját szolgálja.

Neelie Kroes, az Európai Bizottság alelnöke így nyilatkozott a témában: „Készek vagyunk segíteni a helyi hatóságoknak, a régióknak, és mindazoknak, akik a széles sávú hozzáférés térnyeréséért küzdenek. Célunk, hogy hozzásegítsük őket azokhoz a gyakorlati tanácsokhoz és pénzeszközökhöz, melyek birtokában könnyebben meg tudják valósítani elképzeléseiket, s ezáltal közösségük javát tudják szolgálni.”

A támogatás a következőket foglalja magában:

  • Személyre szabott visszajelzés: a széles sávú hozzáférés fejlesztését célzó helyi terv kezdeti kiértékelése annak megállapítása céljából, milyen támogatásban lehet az adott kezdeményezést részesíteni.
  • Technikai segítség a Világbanktól: a Világbank az Európai Bizottság szakértőivel együttműködve segítséget nyújt az üzleti modellek kidolgozásához, továbbá tanácsokkal szolgál azt illetően, hogyan lehet olyan nagyságrendű projektet létrehozni, mely jogosult köz- vagy magánfinanszírozásban részesülni.
  • Európai Beruházási Bank: A Bizottság kezdőtőkét bocsátott az Európai Beruházási Bank rendelkezésére az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében, hogy testreszabott finanszírozáshoz juttassa azokat a széles sávú hozzáférés térnyerését célzó projekteket, melyek AAA hitelminősítést kaptak a banktól.
  • Európai strukturális és beruházási alapok: Az Európai Unió 2020-ig 453 milliárd eurót biztosít az uniós régiók támogatására. Ezeknek a forrásoknak az odaítélésénél először élveznek elsőbbséget – más, kiemelten fontos célok mellett – az információs és kommunikációs technológiákhoz (köztük a széles sávú technológiákhoz) való hozzáférést, illetve ezek minőségét és használatát javítani hivatott beruházások.
  • Állami támogatás: A Bizottság különszabályokat határozott meg abból a célból, hogy a széles sávú hozzáférés javítására irányuló beruházások könnyebben részesülhessenek állami támogatásban, gondoskodva egyúttal arról is, hogy ezek a támogatások ne hassanak a verseny ellen. Ennek a lépésnek köszönhetően az elmúlt években számottevően megnőtt a tagországok által nyújtott állami támogatások mértéke. Az állami támogatás igényléséhez nyújt segítséget az a kézikönyv, melyet a Bizottság a közelmúltban adott ki (IP/14/535).

Miért van szükség a „Hálózatba kapcsolt közösségek” kezdeményezésre?
Az európai digitális menetrend célul tűzi ki, hogy 2020-ra az uniós háztartások 100%-a rendelkezzen 30 Mbps sebességű, a háztartások fele pedig legalább 100 Mbps sebességű széles sávú hozzáféréssel.

Az aktuális adatok szerint 30 Mbps sebességű széles sávú hozzáféréssel jelenleg a háztartások 64%-a, 100 Mbps sebességű hozzáféréssel pedig csak a 3%-a rendelkezik. Ez azt mutatja, hogy a széles sávú hálózatok kiépítésére irányuló beruházások nem érik el a szükséges szintet.

A nagysebességű széles sávú hozzáférés telepítése különösen az elővárosi és a vidéki területeken, valamint a gazdaságilag hátrányos helyzetben lévő területeken lassú. Az EU-ban a vidéki háztartásoknak mindössze 18%-a fér hozzá széles sávú szolgáltatásokhoz.

Háttér-információk
Az Európai Unióban a széles sávú hálózatok telepítése szempontjából fontos finanszírozási forrást jelent az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz. Ugyanez mondható el az európai strukturális és beruházási alapokról. Az Európai Bizottság a digitális menetrend keretében speciális eszköztárat fejlesztett ki, hogy megkönnyítse az európai strukturális és beruházási alapok forrásainak igénybe vételét a széles sávú hozzáférés javítását célzó intézkedések finanszírozásához. A Bizottság a témában több olyan kezdeményezésről is beszámolót tett közzé, melyek példaértékűek és követésre érdemesek.

Hasznos linkek:

Forrás:
Az EU arra ösztönzi a helyi, a regionális és a tagállami vezetőket, hogy éljenek a széles sávú hozzáférés javítását célzó új finanszírozási és támogatási lehetőségekkel; Európai Bizottság; IP/14/819; 2014. július 10.