közigazgatási informatika

A honvédelmi miniszter utasítása a meghatározott honvédségi szervezetek Ügyfélszolgálati Rendszerének kialakításával és funkcionális bővítésével összefüggő egyes feladatok végrehajtásáról

Szerző: 2014. szeptember 17.No Comments

„A honvédelmi miniszter 60/2014. (IX. 16.) HM utasítása
a honvédségi szervezetek önkéntes tartalékos személyi állományát kiszolgáló, azok munkáltatóival történő elektronikus kapcsolattartást biztosító és az állományilletékes parancsnok személyügyi, pénzügyi tevékenységét támogató Ügyfélszolgálati Rendszer kialakításával és funkcionális bővítésével összefüggő egyes feladatok végrehajtásáról
A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján a következő utasítást adom ki.

1. § 1. általános rendelkezések
Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) közvetlen irányítása alá tartozó központi hivatalokra, a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, valamint a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt: honvédségi szervezetek) terjed ki.

2. § 2. Ideiglenes működéssel összefüggő általános rendelkezések
(1) A honvédségi szervezetek önkéntes tartalékos személyi állományát kiszolgáló, azok munkáltatóival történő elektronikus kapcsolattartást biztosító, az állományilletékes parancsnok személyügyi, pénzügyi tevékenységét támogató rendszer kialakítása és a HM Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszer (a továbbiakban: HM KGIR) funkcionális bővítése, valamint a személyügyi intézményrendszer szervezetfejlesztésével, az illetményszámfejtés vonatkozásában az illetményszámfejtés és pénzügyi járandóságok alrendszer fejlesztésével összhangban, továbbá a személyi állomány ellátásával összefüggő illetményszámfejtés és pénzügyi járandóságok alrendszer szintű fejlesztése, üzemeltetése érdekében 2014. december 1-jétől Ügyfélszolgálati Rendszer (a továbbiakban: ÜSZR) kezdi meg működését.

(1) Az Előkészítő Törzs végzi a HM KGIR, az ÜSZR, a HM KGIR Adattárház, az ÜSZR rendszerhez kapcsolt internetes önkiszolgáló funkciót biztosító weboldal és az ÜSZR rendszerhez kapcsolt, a telefonintegrációt biztosító Business Contact Manager alkalmazással összefüggő alábbi tevékenységeket:
a) a rendszerek és kapcsolt alkalmazásokkal összefüggő funkcionális fejlesztési igények megfogalmazását, a fejlesztések adminisztrálását, a tesztelési feladatok végrehajtását, az oktatások előkészítését, megszervezését, az adatbázisok felügyeletét (a továbbiakban együtt: Központi Adminisztráció),
b) a rendszerek közötti integráció és szinkronizáció biztosítását, a HM KGIR Adattárház és a lekérdező alkalmazás önkéntes tartalékos katonákra vonatkozó adatszolgáltatási képességének megteremtését és kialakítását, (a továbbiakban együtt: Integráció),
c) a rendszerekkel és kapcsolt alkalmazásokkal összefüggésben a központi szakértői csoportok és a honvédségi szervezetek személyügyi, pénzügyi, katonai igazgatási szervezeti elemeinek – így különösen a kialakításra tervezett Front Office – támogatását, a tesztelési feladatok és oktatások végrehajtását, a központi Service Desk üzemeltetését (a továbbiakban együtt: Központi Help-Desk),
d) a rendszerek és kapcsolt alkalmazások egymástól független, önálló jogosultsági rendszereinek kezelését, a jogosultságok biztosítását, kiosztását, az adminisztrációs és az ÜSZR önkiszolgálói funkcionalitás részeként a rendszerhez illesztett telefonos ügyfélszolgálati (a továbbiakban együtt: Call-Center) tevékenységet,
e) a rendszerek működése során keletkező dokumentumok, hangalapú nyilvántartások, elektronikus levelezések és kiértesítések monitorozását, kiértékelését, valamint ezek alkalmazásához kapcsolódó adatszolgáltatások biztosítását (a továbbiakban együtt: Dokumentáció menedzsment).
(2) A HM VGH KIRI igazgatója az utasítás hatálybalépését követő napig kialakítja az Előkészítő Törzs ideiglenes működési rendjét és a Központi Adminisztráció, az Integráció, a Központi Help-Desk, a Call-Center és a Dokumentáció menedzsment feladatainak ellátásához szükséges ideiglenes munkacsoportokat és azok feladatrendszerét, melyet felterjeszt a HM Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszer ügyfélszolgálati rendszerrel történő funkcionális bővítéséről szóló 45/2014. (HK 7.) HM KáT–HVKF együttes intézkedés 3. pontja szerinti Projekt Koordináló Munkacsoport (a továbbiakban: PKMCS) vezetője részére jóváhagyásra…”

Forrás:
A honvédelmi miniszter 60/2014. (IX. 16.) HM utasítása a honvédségi szervezetek önkéntes tartalékos személyi állományát kiszolgáló, azok munkáltatóival történő elektronikus kapcsolattartást biztosító és az állományilletékes parancsnok személyügyi, pénzügyi tevékenységét támogató Ügyfélszolgálati Rendszer kialakításával és funkcionális bővítésével összefüggő egyes feladatok végrehajtásáról; Hivatalos Értesítő; 2014. évi 48. szám, 2014. szeptember 16.; 6371-6373. oldalak (pdf)