Találat: közigazgatási háttérszolgáltatások

Az EKEIDR rendszer megvalósítása a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokban

„Megtörtént az egységesített iratkezelési folyamatokat támogató EKEIDR rendszer kiterjesztése, bevezetése a vármegyei kormányhivatalokhoz, a kormányhivataloknál működő heterogén iratkezelési szoftverek kiváltása, illetve konszolidálása. Az állam által nyújtott szolgáltatások megújulnak A számos, szigetszerűen működő, heterogén, és papír alapú működést támogató iratkezelési szoftver és ügyintézési szakrendszer használatából fakadóan a kormányhivatalok egyes szervezeti egységeinek feladatellátása nem kellően hatékony, nem egységes, nem mérhető, központilag nem nyomon követhető, ezeknek a rendszereknek az üzemeltetése és továbbfejlesztése költséghatékonyan nem megoldható. A projekt célja éppen ezért az EKEIDR egységes irat- és...

Részletek

EKEIDR – Óriási informatikai fejlesztés valósult meg a kormányhivatalokban

„Valamennyi kormányhivatalon belüli és a más államigazgatási szervek közötti ügyintézés folyamatát, másrészt az egységes területi államigazgatás optimalizált és elektronikus ügyintézés fejlesztését eredményezték a 2023 júniusában lezáruló informatikai fejlesztések. A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00032 azonosítószámú, „EKEIDR Egységes irat- és folyamatkezelő rendszer területi közigazgatásra történő kiterjesztése”, valamint a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00045 azonosítószámú, „Területi államigazgatás egységes működését támogató rendszerfejlesztések” című kiemelt projektek, amelyek zárórendezvényének 2023. június 29-én, a Fővárosi Kormányhivatal adott otthont. – A kormány egy hatalmas léptékű közigazgatási reformba kezdett a 2010-es években, amelynek a 2011-ben megalakult kormányhivatali rendszer...

Részletek

Miniszterelnökség államtitkára: Digitális, szolgáltató közigazgatást építünk

„Digitális, szolgáltató közigazgatást építünk – jelentette ki a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára szerdán Székesfehérváron. György István a kormányhivatal irányításának hatékonyabbá tételét biztosító háttér kialakítása elnevezésű projekt záró rendezvényén arról beszélt, hogy a 8,15 milliárd forintos beruházás végrehajtása során a kormányhivatali rendszerek jobbítása volt a cél. Úgy vélte, a fejlesztések újabb lépést jelentenek afelé, hogy hazánk Közép-Európa legélhetőbb országa lehessen. Az államtitkár emlékeztetett rá, hogy a 2013-2020 közötti uniós ciklusban a közigazgatás működőképesebbé tétele volt elsődleges, a jövőben azonban a legfejlettebb technológiák...

Részletek

Hatékonyabb lett a kormányhivatalok irányítása

„Hatékony irányítást támogató integrált és egységes gazdálkodási rendszer, valamint korszerűbb informatikai eszközök segítik a kormányhivatalok napi működését a Fejér Megyei Kormányhivatal által vezette konzorcium augusztusban zárult projektjének köszönhetően. A "KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00042" azonosító számú "A kormányhivatal irányításának hatékonyabbá tételét biztosító háttér kialakítása" című projekt 8,149 milliárd forint vissza nem térítendő uniós támogatás segítségével valósult meg. A Fejér Megyei Kormányhivatal a Miniszterelnökséggel és a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökséggel alkotott Konzorciumban a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program keretében megvalósította "A kormányhivatal irányításának hatékonyabbá tételét biztosító háttér...

Részletek

A Kormány 1915/2020. (XII. 17.) Korm. határozata a kincstári könyvvezetési szolgáltatás kiterjesztési lehetőségeinek vizsgálatáról és az önkormányzati ASP rendszer gazdálkodási szakrendszerének továbbfejlesztéséről

„A Kormány egyetért a helyi önkormányzatok és az általuk alapított költségvetési szervek, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és az általuk alapított költségvetési szervek, valamint az önkormányzati társulások és az általuk alapított költségvetési szervek számára nyújtott kincstári könyvvezetési szolgáltatás fenntartásával, a kiterjesztés lehetőségeinek további vizsgálatával, valamint az önkormányzati ASP rendszert támogató informatikai rendszerek hatékonyságnövelő fejlesztésével, és ezért felhívja 1. a pénzügyminisztert és a belügyminisztert, hogy a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár), a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NISZ Zrt.) és...

Részletek

Társadalmi egyeztetésen a KÖFOP-2.1.7-VEKOP-18 – „Az állampolgári ügyintézés lehetőségeinek szélesítése” című felhívás tervezete

„...A KÖFOP 2. prioritás átfogó céljához illeszkedően a projekt keretében kialakítani és bevezetni tervez olyan folyamat szabályozási sztenderdeket, amelyek révén a területi közigazgatás döntéshozatali mechanizmusa az állampolgárok és vállalkozások számára kiszámíthatóbb, nyomonkövethetőbb lesz, valamint az azonos bázison történő mérhetőségnek köszönhetően olyan – a személyiségi jogokat tiszteletben tartó – kormányzati döntéshozatali rendszert hoz létre, amely magasabb minőségű kormányzati döntések meghozatalát teszi lehetővé. Ennek érdekében az egyes területi kormányzati szervek (kormányhivatalok) által végzett – részben jogszabály által meghatározott – feladatok áttekintésre és elemzésre kerülnek,...

Részletek

Hamarosan zárul a regisztráció a Digitális Kormányzati Ügynökségnél – a beszerzési és fejlesztési terv, valamint az aktuális informatikai környezet feltöltése

„A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ) ezúton hívja fel az érintett szervezetek figyelmét arra, hogy a 301/2018 (XII. 27.) Kormányrendelet 30.§ (3) bekezdése értelmében gondoskodniuk kell a Portálon történő regisztrációjuk elvégzéséről, emellett fel kell tölteniük a Portálra a 2019. évre vonatkozó éves informatikai beszerzési és fejlesztési tervüket, valamint az aktuális informatikai környezetükről szóló legfontosabb adataikat is, melynek határideje 2019. július 9. napja. A DKÜ felhívja az érintett szervezetek figyelmét arra is, hogy a Portálon történő regisztráció, valamint a tervek, illetve...

Részletek

Módosul a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet

Forrás: 137/2019. (VI. 11.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról; Nemzeti Jogszabálytár A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról; Magyar Közlöny; 2019. évi 97. szám; 2019. június 11.; 3346-3349. oldalak (.pdf) Vesd össze: 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről; Nemzeti Jogszabálytár

Részletek

1342/2019. (VI. 11.) Korm. határozat a központi közigazgatási szervek iratanyagának digitalizálással történő hosszú távú megőrzéséről

„A Kormány 1. felhívja a központosított irattári szolgáltatásokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. melléklete szerint kötelezően igénybe vevő államigazgatási szerveket, hogy a 2020. évben a Korm. rendelet hatálya alá tartozó, öt évnél régebbi irataikat – ide nem értve a hatósági eljárások lefolytatásához szükséges iratokat – adják át a Korm. rendelet szerinti központi szolgáltatónak; Felelős: a Korm. rendelet 3. melléklete szerinti szervet vezető, irányító vagy felügyelő miniszter Határidő: 2020. március...

Részletek

71/2019. (IV. 4.) Korm. rendelet a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról

„...2. A TARTINFO-rendszer 3. § (1) A személyügyi központ a) a tartalékállományba helyezett közszolgálati tisztviselő, hivatásos állomány tagja vagy rendelkezési állományú katona adatait, valamint b) a közigazgatási szerv által bejelentett üres álláshely adatait az a) és b) pont szerinti adatok nyilvántartására szolgáló informatikai rendszerben (a továbbiakban: TARTINFO-rendszer) tartja nyilván. (2) A TARTINFO-rendszer az (1) bekezdés szerinti feladat ellátása érdekében a következő funkciókra alkalmazható: a) a tartalékállományba helyezett adatainak rögzítése, módosítása, törlése; b) az üres vagy megüresedő álláshelyre alkalmas, tartalékállományba helyezett keresése; c)...

Részletek
Page 1 of 8 1 2 8