Skip to main content
közigazgatás: magyarművelődéstársadalomtörvények, határozatok

A kormány határozata társadalmi stratégiákról

Szerző: 2014. november 4.No Comments

„A Kormány
1. elfogadja a Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II.-t, Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiáját, a Köznevelés-fejlesztési stratégiát, továbbá a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégiát (a továbbiakban együtt: stratégiák);
2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a stratégiák megvalósításában érintett további minisztereket, hogy a stratégiákban meghatározott célok elérését szolgáló eszközöket építsék be a szakpolitikai tevékenységeikbe és tegyék meg az e célok eléréséhez szükséges intézkedéseket.
Felelős: emberi erőforrások minisztere feladatkörükben érintett miniszterek
Határidő: azonnal…”

Forrás:
A Kormány 1603/2014. (XI. 4.) Korm. határozata a Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II., Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája, a Köznevelés-fejlesztési stratégia, továbbá a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia elfogadásáról; Magyar Közlöny; 2014. évi 150. szám, 2014. november 4.; 14805. oldal (pdf)