közigazgatás: magyarközigazgatási informatikatörvények, határozatok

A Nemzeti Innovációs Hivatal elnökének 11/2014. (XI. 13.) NIH utasítása a Nemzeti Innovációs Hivatal Egyedi Iratkezelési Szabályzatáról

Szerző: 2014. november 14.No Comments

„A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 10. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakra figyelemmel, valamint a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet rendelkezéseiben foglalt kötelezettség teljesítése érdekében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja, valamint a Nemzeti Innovációs Hivatalról szóló 303/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-a és 3. § (1) bekezdése alapján a belügyminiszterrel és a Magyar Nemzeti Levéltárral egyetértésben a következő utasítást adom ki:..”

Forrás:
A Nemzeti Innovációs Hivatal elnökének 11/2014. (XI. 13.) NIH utasítása a Nemzeti Innovációs Hivatal Egyedi Iratkezelési Szabályzatáról; Hivatalos Értesítő; 2014. évi 56. szám, 2014. november 13.; 12327-12356. oldalak (pdf)