Skip to main content
közigazgatás: magyarszakirodalom

Nagy önkormányzati kézikönyv

Szerző: 2014. november 24.No Comments

„A Belügyminisztérium 2010-től fontos célként határozta meg az önkormányzatok tevékenységének szakmai segítését, támogatását, továbbá partneri együttműködés kialakítását, amelynek keretében hatékonyan részt vesz a helyhatóságok mindennapi problémáinak megoldásában.

A most megjelenő NAGY ÖNKORMÁNYZATI KÉZIKÖNYV is tükrözi ezt az új szemléletmódot. A szerzők szándéka az volt, hogy minél teljesebb képet adjanak az önkormányzati rendszer meghatározó elemeiről, az elméleti ismeretek mellett a gyakorlatban is hasznosítható tudást közvetítsenek, adatokkal, tényekkel is bemutassák a változásokat, történeti előzményekkel és nemzetközi kitekintéssel szélesítsék a kézikönyvet forgató szakemberek, érdeklődők látókörét.

A kiadvány összeállítói támaszkodtak a törvényességi felügyeleti eljárások tapasztalataira és az országos önkormányzati érdekszövetségek, jegyzői szövetségek jelzéseire, továbbá törekedtek a gyakorlatban gondot jelentő kérdések megválaszolására.

A NAGY ÖNKORMÁNYZATI KÉZIKÖNYVET – mivel közérthetően, áttekinthető módon mutatja be a megújult önkormányzati rendszert – bátran ajánljuk a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek számára, bizonyosak lévén abban, hogy abból hasznos ismereteket szerezhetnek feladataik ellátásához.

A könyv magas szakmai színvonalára tekintettel hatékonyan segítheti a témakör oktatását, ezért a diákok és oktatóik is haszonnal forgathatják. Egyben eredményesen szolgálhatja a magyar közigazgatás képzési, továbbképzési rendszerét, megfelelő mélységű ismereteket nyújtva a résztvevők számára az önkormányzatokkal kapcsolatos tevékenységük végzéséhez.

Azoknak pedig, akik csupán személyes érdeklődésük alapján szeretnének bővebb ismereteket szerezni a kézikönyvből a helyi önkormányzati rendszer szervezetéről és működéséről, csak azt tudjuk üzenni: nem bánják meg!

Szerzők: dr. Barabás Zoltán, dr. Bekényi József, Deák László, Farkas László, dr. Fejér László, dr. Győrpál Elemér, Holczreiter Marianna, Horváth Marianne, dr. Horváth Tamás, dr. Kónya László, dr. Kiss Klára, Makkai Anikó, dr. Mórocza Zsófia, dr. Muske Eszter, dr. Papp Emese, Pintérné dr. Víg Ilona, dr. Pusztai Adél, dr. Simon Barbara, Számadó Róza, Szendi-Stenger Hajnalka,
Tóth Ferenc, Vadászné Egegi Mária, dr. Vass György
Szerkesztő: dr. Bekényi József
Oldalszám: 336
Ár: 12.800,- Ft”

Forrás:
Nagy önkormányzati kézikönyv; Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó; 2014
A könyvhöz kiegészítő webhely is tartozik. Az online kiegészítést a regisztráció és a belépés után tudják megtekinteni a könyv vásárlói.