közigazgatás: magyartörvények, határozatok

A Kormány 1706/2014. (XII. 3.) Korm. határozata TIOP-3.3.1/A-12/2 kódszámú („A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: akadálymentesítés” című) konstrukcióval összefüggő egyes intézkedésekről

Szerző: 2014. december 4.No Comments

„A Kormány
1. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon az irányítása alatt álló szervezetek a TIOP-3.3.1/A-12/2 kódszámú, „A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: akadálymentesítés” című konstrukció (a továbbiakban: konstrukció) keretében támogatást elnyert projektjei tekintetében arról, hogy a kedvezményezettek kezdeményezzék a konstrukcióért felelős irányító hatóságnál a projektek megvalósítási határidejének meghosszabbítását és a projektek megvalósítási helyszíneinek módosítását, valamint nyújtsák be az ezzel összefüggő, módosított, havi bontású kifizetési terveket,
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon az 1. pont szerinti kérelmek értékeléséről és a projektek fizikai befejezése határidejének legkésőbb 2015. október 31-ben történő meghatározásáról,
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: az 1. pont szerinti kérelem benyújtását követő harminc napon belül

3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a konstrukció keretében támogatott, 2015. október 31-ig be nem fejezhető projektek támogatói okiratai visszavonásáról,
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: az 1. pont szerinti kérelem benyújtását követő harminc napon belül

4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon a hazai források rendelkezésre állásáról az 1. pont szerinti projektek keretében felhasznált források mértékéig, illetve azon projektek esetére, amelyek 2015. október 31-ig nem fejeződnek be, abban az esetben, ha a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (a továbbiakban: TIOP) 2012. évi kötelezettségvállalás értékének nem teljesítéséből eredő forrásvesztésre kerül sor a TIOP-ban az érintett projektek vonatkozásában,
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: folyamatos

5. visszavonja a TIOP-3.3.1/A-12/2 kódszámú („A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: akadálymentesítés” című) konstrukcióval összefüggő egyes intézkedésekről szóló 1342/2014. (VI. 11.) Korm. határozatot…”

Forrás:
A Kormány 1706/2014. (XII. 3.) Korm. határozata TIOP-3.3.1/A-12/2 kódszámú („A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: akadálymentesítés” című) konstrukcióval összefüggő egyes intézkedésekről; Magyar Közlöny; 2014. évi 164. szám, 2014. december 3.; 17573. oldal (pdf)
TIOP-3.3.1/A-12/2 Közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: akadálymentesítés; Széchenyi 2020