Skip to main content
közigazgatás: magyar

Integrált kormányhivatali rendszer – megszűntek a környezetvédelmi felügyelőségek, bányakapitányságok, NINCS MÁR FÖLDHIVATAL!

Szerző: 2015. április 17.No Comments

„Természetesen föld- és ingatlanügyi ügyintézés van! Ugyanott és ugyanazok végzik, mint azelőtt, de érdemes a Közlönyből tisztázni a hatóság helyes elnevezését (a honlapok még nincsenek frissítve).

2015. április 1. napjától ugyanis felállt az integrált kormányhivatali rendszer. A korábban önállóan működő közigazgatási szerveket (pl.: környezetvédelmi felügyelőség, bányakapitányság, stb.) és korábban szakigazgatási szervként működő szerveket (pl.: földhivatal, fogyasztóvédelem, munkaügyi központ) integrálták a kormányhivatalokba, és a továbbiakban kormányhivatali Főosztály, illetve Osztály néven futnak (pl.: XY Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya, XY Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya).

Ugyanakkor a korábbi nem megyei illetékességű közigazgatási szervek továbbra sem tagolódtak fel megyei szintre, hanem a korábbi székhelyükön lévő kormányhivatalba integrálódtak be (pl.: Szegeden az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség a korábbi teljes illetékességével a Csongrád Megyei Kormányhivatalba, a Szolnoki Bányakapitányság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalba, stb.). A korábban önálló országos hatáskörű (másodfokú) szervek azonban továbbra is megmaradnak (pl.: Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, Magyar Bányászati és Földtani Hivatal).

Tekintettel a szervezeti változásokra, a szakterületet érintő jogszabályok is jelentős mértékben változtak (pl.: igazgatási szolgáltatási díjakra vonatkozó rendeletek), így az időállapotoknál figyelni arra, hogy az új illetve módosító jogszabályok átmeneti rendelkezései a folyamatban lévő ügyeket hogy rendezi (pl.: hatáskör, illetékesség, illeték, díj szempontjából).

A változások eredményeképp nő a kormányhivataloknál elintézhető ügyek száma. Az azokkal kapcsolatos kérelmek pedig leadhatóak a járási hivataloknál, a kormányhivataloknál, a kormányablakoknál és a települési ügysegédeknél is, aminek köszönhetően az ügyfelek egyes ügyeket, amiket addig csak a megyeszékhelyen intézhettek, a jövőben már a lakóhelyükhöz közel is elindíthatják.

A legfontosabb kapcsolódó jogszabályok:
– a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet,
– a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet,
– egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi VI. törvény,
– a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi VIII. törvény.

Érintett közigazgatási szervek
Újabb feladatok kerülnek a kormányhivatalokhoz április 1-jétől, mivel a megyei és a járási hivatalokban összevonják a jelenleg önálló hatáskörrel rendelkező szakigazgatási szerveket, illetve további államigazgatási szervektől vesznek át feladatokat. Mától itt intézhetők például a családi pótlékkal és az anyasági támogatásokkal kapcsolatos ügyek.

A kormányhivatalok eddig ágazatonként elkülönülten, megyei és járási szinten működő, önálló feladat-és hatáskörrel bíró szakigazgatási szervekből (pl.: munkaügyi központ, földhivatal, fogyasztóvédelmi felügyelőség, közlekedési felügyelőség, szociális és gyámhivatal), valamint a szintén önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező feladatokat ellátó törzshivatalból álltak.

A szakigazgatási szervekből (a jelenlegi megyei igazgatóságokból, felügyelőségekből) kormányhivatali főosztályok, a járási szinten működőkből pedig osztályok lesznek. A kormányhivataloknál egy-egy főosztály több jelenlegi szakigazgatási szerv feladatát fogja ellátni, amellyel összefüggésben csökken a vezetői szintek száma. Az átalakítás célja az ügyek még gyorsabb elintézése, korábban ugyanis nem mindig lehetett tartani a 21 napos határidőt a szakhatósági eljárások miatt.

Az alábbi szakhatóságok integrálódnak a hivatalba: Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatósági Szerv, Erdészeti Igazgatóság, Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság, Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal, Fogyasztóvédelmi Felügyelőség, Földhivatal, Földművelésügyi Igazgatóság, Igazságügyi Szolgálat, Közlekedési Felügyelőség, Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság, Munkaügyi Központ, Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv, Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv, Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság, Szociális és Gyámhivatal, Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv.

A kormányhivatalokhoz emellett új, eddig más szervek által ellátott feladatok is kerülnek. Az integráció keretében elsősorban a hatósági típusú államigazgatási feladatok kerülnek a kormányhivatalokba. A változtatás szerint a kormányhivatalokhoz kerülnek például a területi egészségbiztosítási pénztárak baleseti megtérítési feladatai, a honosításokhoz kapcsolódó anyakönyvezés, valamint az államkincstár családtámogatással és lakáscélú támogatásaival kapcsolatos feladatai is. A családi pótlékkal és az anyasági támogatásokkal kapcsolatos ügyek intézése az eddigi megyei szintről a járási hivatalokhoz kerül.

Ennek révén összesen mintegy 2100 munkatárs kerül át a kormányhivatalhoz, ahova a szakigazgatási szervek szakmai irányítása is tartozni fog.

A kormányhivatalhoz kerülő új területek:
– a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségek, valamint a bányakapitányságok, továbbá
– a Magyar Államkincstár családtámogatási és lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatai,
– az Országos Egészségbiztosítási Pénztár területi hivatalaitól a baleseti megtérítéssel és a keresőképesség vizsgálatával összefüggő feladatok, valamint
– a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal hazai anyakönyvezéssel összefüggő feladatai.”

Forrás:
Budapesti Ügyvédi Kamara; A Budapesti Ügyvédi Kamara hírlevele nyomán; 2015. április 14.