Skip to main content
közigazgatás: magyartársadalomterületfejlesztéstörvények, határozatoktudomány

A Kormány 1247/2015. (IV. 23.) Korm. határozata a területi különbségek változásait mérő dinamikus mutatószámrendszer kialakításáról

Szerző: 2015. április 26.No Comments

„A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a területi különbségek bemutatását célzó jelenlegi statikus mutatórendszer mellett indokolt a járások társadalmi-gazdasági folyamatainak változását nyomon követő dinamikus mutatószámrendszer kidolgozása;

2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, az emberi erőforrások miniszterét, − a Központi Statisztikai Hivatal elnökének közreműködése mellett − a Miniszterelnökséget vezető minisztert, valamint a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy dolgozzák ki az ország járásainak fejlettségét és annak változását bemutató dinamikus mutatószámrendszer elveit;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter emberi erőforrások minisztere Miniszterelnökséget vezető miniszter nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. július 31.

3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, az emberi erőforrások miniszterét, − a Központi Statisztikai Hivatal elnökének közreműködése mellett − a Miniszterelnökséget vezető minisztert, valamint a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy mutassák be a Kormánynak a kidolgozott dinamikus mutatószámrendszer alapján az ország járásainak fejlettségét és annak változását a kiindulási állapothoz képest, és az alapján tegyenek javaslatot a dinamikus mutatószámrendszernek a járások kedvezményezetti besorolása során történő gyakorlati alkalmazására.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter emberi erőforrások minisztere Miniszterelnökséget vezető miniszter nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:2015. november 30…”

Forrás:
A Kormány 1247/2015. (IV. 23.) Korm. határozata a területi különbségek változásait mérő dinamikus mutatószámrendszer kialakításáról; Magyar Közlöny; 2015. évi 56. szám; 2015. április 23.; 5156-5157. oldalak (pdf)