gazdaságszakirodalomszervezet

Változtatásmenedzsment a hazai gyakorlatban

Szerző: 2015. június 20.No Comments

„Gazdasági szereplők széles köre megtapasztalta mit jelent a változó környezet okozta bizonytalanság és miként jelent ez lépés kényszert számukra. Ennek a felismerésnek a jegyében a kutatás célja a változtatásmenedzsment gyakorlatának bemutatása a hazai szervezetek körében. A változtatásmenedzsment modellek teret nyújtanak ahhoz, hogy a szervezetek tudatosan irányított folyamatok mentén jobban felkészülhessenek és kezelhessék a tervezett változtatásaik során felmerülő nehézségeket. Az értekezés alapjául szolgáló kutatás a szervezetek változtatáskezelési gyakorlatának beazonosítása, azok megfelelősége, és egyedi modell kialakításának gyakorlati hasznosítása céljából készült. A kutatás céljához igazodva a szerző az értekezésben egyrészt komplexen bemutatja a változtatásmenedzsment legelterjedtebb modelljeit, feltárja a köztük lévő hasonlóságokat és összefüggéseket, a szervezetek tudatos magatartását meghatározó tényezőket. Másrészt elemzi a magyarországi szervezetek változtatásmenedzsment gyakorlatát és a szervezetek vezetőinek a kérdéskörhöz való viszonyát. Az értekezés célja bemutatni ebben a gyorsan változó világban a jelenlegi állapotot, különös tekintettel arra a feltevésre, hogy a változtatásmenedzsment modellek ismerete és hatékony alkalmazása a szervezetek túlélésének alapja.”

Forrás:
Változtatásmenedzsment a hazai gyakorlatban; Molnár Imre; Nyugat-magyarországi Egyetem, Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola; 2015. június 9. (pdf)