Skip to main content
gazdaságinformatika

Változások a számlázásban és az adatszolgáltatásban

Szerző: 2015. július 10.No Comments

Kötelezően előírt formátum 2015. július 1-jét követően
A fenti dátummal hatályba léptek a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendeletnek (“Rendelet”) az elektronikus úton megőrzött számlákra vonatkozó rendelkezései. Az új szabályok az adóhatósági ellenőrzések tekintetében megállapított formai követelményekre vonatkoznak. A változással a jogalkotó célja az, hogy az ellenőrzések során az adóhatóság egységes formátumban kapja meg az elektronikus úton megőrzött számlákat.

Ennek megfelelően, a Rendelet az elektronikus úton megőrzött számlák esetén, a megőrzés formátumától (xml formátum, vagy egyéb elektronikus formátum) teszi függővé a kötelezően alkalmazandó adattartalmat és adatszerkezetet az adóhatósági ellenőrzés céljából történő adatszolgáltatást illetően. Azon adóalanyok, akik xml fájlformátumban őrzik meg számláikat, a fenti időpontot követően a Rendelet 2. és 3. számú mellékletében szereplő adattartalommal és –szerkezetben kötelesek az adóellenőrzések során az adóhatóság rendelkezésére bocsátani az érintett számláikat. Azok az adóalanyok, akik az xml-től eltérő formátumban (de elektronikusan) őrzik meg a számláikat, választhatnak a Rendeletnek megfelelő adattartalom és –szerkezet szerinti rendelkezésre bocsátás, illetve a pdf formátumban történő átadás között.

A fenti változás jelenleg főként a Rendelettől eltérő adatszerkezetű xml formátumot alkalmazó adóalanyokat érinti. Ezen adózóknak mindenképpen fejleszteniük kell a rendszerüket annak érdekében, hogy 2015. július 1-jétől a megkövetelt szerkezetben tudják az adóhatóság rendelkezésére bocsátani az xml formátumban megőrzött számlákat egy esetleges ellenőrzés során.

Új, elvárt funkció a számlázó programokban 2016-tól
2016. január 1-jével kezdődően a számlázóprogramokkal kapcsolatos követelmények kiegészülnek az adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás elnevezésű funkcióval. Ez a gyakorlatban egy olyan modul, amely a (papír alapon vagy elektronikusan kibocsátott) számlák adattartalmának exportálását teszi lehetővé kibocsátási dátum, illetve sorszámtartomány szerinti csoportosításban, a Rendelet 2. és 3. számú mellékletében meghatározott kötelező adattartalommal és –szerkezettel.

Tehát – legkésőbb – 2016. január 1-jétől minden adóalanynak meg kell felelnie a kötelező formátumú adatszolgáltatási kötelezettségnek. Az említett változások egyértelműen rámutatnak arra a jogalkotói törekvésre, amely egységes, és az adóhatóság számára is könnyen ellenőrizhető mederbe terelné az adóvizsgálatokon történő adatszolgáltatást.”

Forrás:
Változások a számlázásban és az adatszolgáltatásban; Deloitte HírADÓ; 2015.július 3.
23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről; Jogtár