Skip to main content
egészségügyközigazgatás: magyartörvények, határozatok

A Kormány 1511/2015. (VII. 23.) Korm. határozata a kormányzati integráció érdekében fejezetek közötti további előirányzat-átcsoportosításról

Szerző: 2015. július 23.július 25th, 2015No Comments

„A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatoknak az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól a fővárosi és megyei kormányhivatalok részére történő átadása céljából 651 489 ezer forint tartós átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. Egészségbiztosítási költségvetési szervek cím, 1. Központi hivatali szerv alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok alcím javára az 1. melléklet szerint.”

Forrás:
A Kormány 1511/2015. (VII. 23.) Korm. határozata a kormányzati integráció érdekében fejezetek közötti további előirányzat-átcsoportosításról; Magyar Közlöny; 2015. évi 108. szám; 2015. július 23.; 18117. oldal (pdf)