egészségügyközigazgatás: magyar

Számos szabálytalanságot tárt fel az Országos Mentőszolgálat lezárult ellenőrzése

Szerző: 2015. szeptember 13.No Comments

„Számos szabálytalanságot tárt fel az Állami Számvevőszék az Országos Mentőszolgálatnál. Az ÁSZ megállapította, hogy 2008 és 2013 között a belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak, valamint szabálytalanságok voltak a pénzügyi-, illetve vagyongazdálkodás területén is.

A központi alrendszer egyes intézményei ellenőrzése keretében az Országos Mentőszolgálat (OMSz) 2008 és 2013 közötti pénzügyi- és vagyongazdálkodása szabályszerűségét is értékelte az Állami Számvevőszék (ÁSZ). Az OMSz 1948-ban alakult, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Közfeladata a jogszabályok szerinti mentési tevékenység, a mentés állami mentőszolgálatként való ellátása.

Az irányító szervek (EüM, NEFMI, EMMI) az OMSz-re vonatkozó alapítói, irányítószervi és ellenőrzési jogosultságokat részben szabályszerűen látták el. A minisztériumok ellenőrzési jogosultságukat szabályszerűen gyakorolták, ugyanakkor nem rögzítettek, nem érvényesítettek és nem kértek számon a jogszabályokban meghatározott, a közfeladat ellátásához, az erőforrásokkal való hatékony gazdálkodáshoz szükséges követelményeket.

Az ellenőrzött időszakban (2008-2013) az OMSz belső kontrollrendszerének kialakítása és működtetése az összevont értékelés szerint nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak – állapította meg az ÁSZ. A belső kontrollrendszer elemei közül nem megfelelő minősítést kapott a kontrollkörnyezet kialakítása, a kontrolltevékenység kialakítása és működtetése, valamint az információs és kommunikációs rendszer, továbbá részben megfelelő minősítést kapott a kockázatkezelési rendszer és a monitoring rendszer kialakítása és működtetése.

Az OMSz pénzügyi gazdálkodása az ellenőrzött időszakban részben volt szabályszerű – tárta fel az ÁSZ. Elemi költségvetése és az előirányzatok megállapítása 2008 és 2011 között nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak, ezáltal a költségvetések megalapozottsága, végrehajthatósága nem volt megállapítható. Az intézmény folyamatos fizetőképessége 2012-2013-ban, az év végére vonatkozó kedvező likviditásmutatók ellenére, nem volt teljes körűen biztosított.

A bevételi és kiadási előirányzatok felhasználása során a gazdálkodási jogkörökhöz előírt kontrollok nem működtek megfelelően. A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások kiadási előirányzat és a dologi kiadások előirányzatának felhasználása, valamint a pénzeszközátadások teljesítése az ellenőrzött mintatételek értékelése alapján nem volt szabályszerű az ellenőrzött időszakban.

Az OMSz vagyongazdálkodása részben volt szabályszerű az ellenőrzött időszakban – állapította meg az ÁSZ. Az OMSz vagyona a 2008. évi 11 967,3 M Ft-os záró értékről 2013. év végére 12 255,5 M Ft-ra, 2,4 %-kal növekedett. A vagyongazdálkodással kapcsolatos feladat- és hatásköröket az SZMSZ-ekben általánosan meghatározták, ugyanakkor a vagyongazdálkodási tevékenység az ellenőrzött időszakban nem volt teljes körűen szabályozott és a gyakorlatban is szabálytalanságokat tárt fel az ÁSZ ellenőrzése, elsősorban a leltározás és nyilvántartás területén.

Az Állami Számvevőszék az OMSz főigazgatójának fogalmazott meg javaslatokat, amelyekre intézkedési tervet kell készítenie. ”

Forrás:
Lezárult az Országos Mentőszolgálat ellenőrzése; Állami Számvevőszék; 2015. szeptember 8.