energiaközigazgatás: magyartörvények, határozatok

A Kormány 1602/2015. (IX. 8.) Korm. határozata az Energia- és Klímatudatossági Szemléletformálási Cselekvési Tervről

Szerző: 2015. szeptember 14.No Comments

„A Kormány
1. – figyelemmel a Nemzeti Energiastratégiáról szóló 77/2011. (X. 14.) OGY határozatban foglaltakra – elfogadja az Energia- és Klímatudatossági Szemléletformálási Cselekvési Tervet és elrendeli annak végrehajtását, valamint elrendeli a cselekvési terv közzétételét a kormányzati portálon;

2. felhívja az érintett minisztereket, hogy biztosítsák a Nemzeti Energiastratégia és a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia – mint szakpolitikai keretrendszer – végrehajtása során a megújuló energiaforrásokról, energiahatékonyságról, ásványvagyon-hasznosításról, távhő-fejlesztésről, szemléletformálásról és energetikai kutatás-fejlesztésről szóló, továbbá egyéb, későbbiekben meghatározandó cselekvési tervek mint eszközrendszerek összhangját, valamint erre legyenek figyelemmel a cselekvési tervek felülvizsgálata, az egyéb ágazati stratégiák, finanszírozási és területrendezési szempontok kialakítása során is…”

Forrás:
A Kormány 1602/2015. (IX. 8.) Korm. határozata az Energia- és Klímatudatossági Szemléletformálási Cselekvési Tervről; Magyar Közlöny; 2015. évi 125. szám; 2015. szeptember 8.; 19314-19316. oldal (pdf)