közigazgatási informatikaművelődéstörvények, határozatok

A Kormány 1643/2015. (IX. 10.) Korm. határozata az Országos Széchényi Könyvtár feladatellátásához kapcsolódó intézkedésekről

Szerző: 2015. szeptember 14.No Comments

„A Kormány
1. egyetért azzal, hogy az Országos Széchényi Könyvtár informatikai rendszerének középtávú stabilizálásához 174,0 millió Ft egyszeri forrás biztosítása szükséges a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében, és felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon a szükséges forrás rendelkezésre állásáról;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

2. egyetért az Országos Széchényi Könyvtár megújításának szükségességével, ennek érdekében felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon az Országos Széchényi Könyvtár hosszú távú stratégiájának kidolgozásáról, melynek részeként be kell mutatni a hosszú távú informatikai fejlesztésre, valamint a folyamatos működtetésére vonatkozó terveket, költségigényeket, továbbá a nemzeti könyvtár elhelyezésére vonatkozó alternatívákat.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2015. szeptember 30.”

Forrás:
A Kormány 1643/2015. (IX. 10.) Korm. határozata az Országos Széchényi Könyvtár feladatellátásához kapcsolódó intézkedésekről; Magyar Közlöny; 2015. évi 126. szám; 2015. szeptember 10.; 19434. oldal (pdf)