Skip to main content
jogközigazgatás: magyarszakirodalom

A szociális tárgyú önkormányzati rendeletek 2015. évi felülvizsgálatának margójára I-II.

Szerző: 2015. szeptember 18.No Comments

„Jelen írás alapjául a szociális tárgyú önkormányzati rendeletek 2015. évi felülvizsgálatához kapcsolódó – a megyei kormányhivatalok által megvalósított – törvényességi felügyeleti
célvizsgálat Bács-Kiskun megyére vonatkozó megállapításai szolgáltak, melynek tárgyában a megyei összefoglaló részjelentést a szerző készítette el. Az alapul fekvő cikk a kapcsolódó rendeletalkotások koncepcionális kereteinek tekintetében megragadható egy-egy lényeges – és adott esetben problematikus – tényező bemutatására szorítkozik. Tekintettel arra, hogy a közeljövőben több települési önkormányzat esetében is várhatóak – az utólagos hatásvizsgálatok nyomán – rendeletmódosítások, így az egyes szociális ellátási típusok felülvizsgálat utáni részletkérdéseivel a soron következő lapszámban foglalkozik a szerző…
Az alábbiakban olvasható cikk – a 2015. évben szükséges felülvizsgálatokat követő szociális tárgyú önkormányzati rendeletalkotások koncepcionális kereteinek bemutatását tartalmazó írást követően – a tárgyi rendeletekben foglalt két új jogintézmény, úgymint a települési támogatás és a rendkívüli települési támogatás tekintetében lefektetett szabályozások elemzésére vállalkozik a Bács-Kiskun megyei települési önkormányzatok vonatkozásában…”

Forrás:
A szociális tárgyú önkormányzati rendeletek 2015. évi felülvizsgálatának margójára I.; Kovács Endre Miklós; Új Magyar Közigazgatás; 2015/2.; 76-83. oldalak (pdf)
A szociális tárgyú önkormányzati rendeletek 2015. évi felülvizsgálatának margójára II.; Kovács Endre Miklós; Új Magyar Közigazgatás; 2015/3.; 85-93. oldalak (pdf)