közigazgatás: magyarszakirodalomtörténelem

Magyary Zoltán életműve – A Magyary kritikai kiadás metodológiai háttere

Szerző: 2015. október 4.No Comments

„A tanulmány Magyary Zoltán munkásságának helyét és szerepét vizsgálja a hazai közigazgatás-tudományon (azaz a közigazgatási jogi és a közigazgatástani irányzaton) belül. Az írás a témakör legégetőbb problémájaként mutatja be a szöveghagyomány(ozódás) és a befogadástörténet szerepét a Magyary-életmű kritikai kiadás metodológiai hátterét illetően. A kritikai kiadásban a jogi szövegekre alkalmaztuk a kritikai kiadás általános módszertanát.

1. Magyary Zoltán életműve (tudományos munkássága) – számbavételi kísérlet
Jelen tanulmánynak nem célja a témakör teljes kibontása. Sokkal inkább szükséges a kérdésfeltevés, bizonyos adatok számbavétele. A felmerülő problémák között számos olyan van, mely csak a Magyary-életmű teljes kritikai kiadásának megjelenésével válik megválaszolhatóvá. Valójában jelen írás tehát egyszerre módszertani jellegű, és számbavételi kísérletet kialakítani
szándékozó.

Magyary Zoltán (1888–1945) a honi közigazgatási jog és közigazgatástan irányzatának nagy összefogója és összefoglalója, a hazai adminisztratív tudományok talán legnagyobb alakja. Munkásságának vizsgálatához kapcsolódóan szövegei sorsának (szöveghagyomány) és a textusok újrakiadásának (szűkebb értelemben vett befogadástörténet) összefoglalása nem nélkülözhető…”

Forrás:
Magyary Zoltán életműve – A Magyary kritikai kiadás metodológiai háttere; Koi Gyula; Pro Publico – Magyar Közigazgatás; 2015/2.; 2015. szeptember 14.; 123-139. oldalak (pdf)