közigazgatási informatikatörvények, határozatok

A Kormány 1715/2015. (X. 6.) Korm. határozata az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program módosításáról

Szerző: 2015. október 8.No Comments

„A Kormány
1. elfogadja az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program módosításáról szóló javaslatot az Európai Bizottsággal történő hivatalos tárgyalások alapjául a következők szerint:
a) konvergencia és regionális versenyképesség célkitűzések közötti megosztási kulcs akként módosuljon, hogy az irányító hatóság projektenként – azok jellegétől függően – eltérő megosztási kulcsot alkalmazhasson,
b) „az elektronikus közigazgatási szolgáltatások igénybe vétele a lakosság/vállalkozások körében” megnevezésű átfogó célhoz rendelt indikátor lakosságra vonatkozó kiinduló értéke 29%-ról „nem áll rendelkezésre adat” szövegre változzon,

2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az Európai Bizottsággal folytatott egyeztetések során a 1. pontban foglalt módosítások érdekében eljárjon,
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon az 1. pontban elfogadott módosítási javaslatnak az érintett monitoring bizottság elé terjesztéséről, és az Európai Bizottság részére történő hivatalos benyújtásáról.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal…”

Forrás:
A Kormány 1715/2015. (X. 6.) Korm. határozata az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program módosításáról; Magyar Közlöny; 2015. évi 144. szám, 2015. október 6.; 20228. oldal (pdf)