Skip to main content
közigazgatási informatikatörvények, határozatok

Elkészült az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény tervezete

Szerző: 2015. október 24.október 26th, 2015No Comments

„…A Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról, valamint egyes kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról szóló 1486/2015. (VII. 21.) Korm. határozat 5. pont b) alpontja értelmében a Kormány a Digitális Nemzet Fejlesztési Program Digitális Állam pillér megvalósítása érdekében felhívta a belügyminisztert, hogy az elektronikus ügyintézés elterjesztése érdekében – a Miniszterelnökséget vezető miniszter és az igazságügyi miniszter egyetértésével, az érintett miniszterekkel és a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanáccsal együttműködve – nyújtson be előterjesztést a Kormány részére az elektronikus ügyintézés szabályairól, amely tartalmazza a hatósági, bírósági, szabálysértési és egyéb, az állami szervek által lefolytatott eljárások tekintetében egységes, a szélesebb értelemben vett közszolgáltatások elektronikus támogatására is alkalmazható elektronikus ügyintézési keret-szabályrendszert.

A Kormány szándéka szerint a jelenlegi hatályos szabályozáshoz képest el kell mozdulni a kizárólagos e-közigazgatási szemszögből abba az irányba, hogy az elektronikus ügyintézés valamennyi eljárásfolyamatban azonos keretszabályok mellett történjen. Mindezek érdekében az e-közigazgatás kiterjesztése helyett az állam által biztosított elektronikus ügyintézési átfogó felülvizsgálata szükséges, ami természetesen kapcsolódik a közigazgatási hatósági eljárás újraszabályozásához, de kapcsolódnia kell a polgári perrendtartás, valamint a büntetőeljárás újrakodifikációjához is. Olyan keretszabályokat kell kialakítani, amely valamennyi eljárásformára és a közszolgáltatásokkal kapcsolatos e-ügyintézésre is alkalmazható lesz…”

Forrás:
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény tervezete; Belügyminisztérium; 2015. október 15. (pdf)