Skip to main content
hírközlésinformatikaInternetközigazgatás: magyarközigazgatási informatikatávközléstörvények, határozatok

A miniszterelnök 101/2015. (XI. 20.) ME határozata a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács elnökének és alelnökének felmentéséről, valamint új elnök és alelnök kinevezéséről

Szerző: 2015. november 23.No Comments

„A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 120. § (2) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva
Bódi Gábor Imrét a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács elnökét és
Biró Albertet a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács alelnökét e tisztségéből
– 2015. november 20-ai hatállyal – felmentem, egyidejűleg
Vágujhelyi Ferencet a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács elnökévé
és Sik Zoltán Nándort a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács alelnökévé
– 2015. november 21-ei hatállyal, négyéves időtartamra – kinevezem.
Orbán Viktor s. k., miniszterelnök”

Forrás:
A miniszterelnök 101/2015. (XI. 20.) ME határozata a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács elnökének és alelnökének felmentéséről, valamint új elnök és alelnök kinevezéséről; Magyar Közlöny; 2015. évi 179. szám; 2015. november 20.; 22543. oldal (pdf)